Zkrátka vize je uměleckou rezidencí. Autoři, autorky a tvůrčí týmy se na ni hlásí se svými náměty, ke kterým dostanou vybraní účastníci v průběhu festivalu zpětnou vazbu od odborné poroty.

Přihlášení projektů

Projekty se do rezidence hlásí prostřednictvím formuláře na stránkách www.ceskevize.cz. Je potřeba přesně dodržet instrukce a splnit veškeré požadavky na přihlášené náměty, jinak dojde k automatickému vyřazení. Přihlašování bude otevřeno od 9. 2. 2024 do 31. 4. 2024. Autoři a autorky vybraných námětů dostanou pozvání na rezidenci a pitching na festivalu České vize. Vítězný projekt vybere porota složená z profesionálů z oblasti dokumentaristiky a jeho autor*ka dostane podporu v realizaci.

PDF s námětem musí obsahovat jméno autora*ky, název projektu, logline, námět v maximální délce jedné normostrany, předpokládanou stopáž.

Organizace a průběh

V průběhu května 2024 obdrží autoři a autorky zpětnou vazbu ke svým námětům, spolu s informací o postupu na rezidenci, bližší informace k prezentacím na rezidenci a zároveň dostanou možnost konzultace své prezentace. Na festivalu České vize proběhne pitching námětů se zpětnou vazbou od odborné poroty. Vybrané náměty budou podpořeny v realizaci.