Vize Ji.hlavy jsou přípravný seminář pro autory*ky a tvůrčí kolektivy od 13 do 19 let, který připravuje celostátní přehlídka filmové tvorby České vize ve spolupráci se sekcí Ji.hlava Vibes Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Seminář je součástí výzvy "Sdílej psycho v .hlavě", jejímž účelem je zapojit mladé lidi do řešení problematiky duševního zdraví mládeže prostřednictvím tvorby a sdílení krátkometrážního audiovizuálního díla.

Termín a místo konání semináře:

14.–16. 6. 2024 v Ústí nad Orlicí v rámci celostátní přehlídky filmové tvorby České vize.

Programová náplň semináře:

  • workshopy zaměřené na režii, dramaturgii, kameru, produkci a metody zpracování reálného předobrazu pomocí filmu;
  • konzultace s filmovými profesionály*kami;
  • prožitkové aktivity a psychologické poradenství

Rezervace na seminář:

POZOR: uzávěrka přihlášek prodloužena do 12. května 2024. 
Hlásit se lze prostřednictvím formuláře na stránkách www.ceskevize.cz. Přihlašování bude otevřeno 1. 3. 2024 a poběží do 30. 4. 2024. Společně s přihláškou je třeba zaslat minutové video, ve kterém zájemci*kyně představí svůj pohled na téma výzvy, příp. nápad, na kterém by chtěli*y v rámci projektu pracovat. Seminář bude otevřen až 15 účastníkům*icím.

Forma zasílaných videí:

Výběr účastníků*ic budou realizovat dramaturgové Českých vizí a Ji.hlava Vibes. Při výběru bude přihlíženo ke kreativní práci s filmovým jazykem v rámci zasílaných videí. Není nutné, aby se jednalo o popisná videa, ve kterém tvůrci*kyně budou slovně popisovat svůj záměr. Video by mělo představovat spíše "vstupní filmové cvičení", ve kterém tvůrci*kyně zkusí prozkoumat možnosti média ve vztahu ke zvolenému tématu.

Požadované parametry:

  • délka: 1 minuta
  • maximální rozlišení: 1920x1080p (Full HD)
  • formát .mp4 / .mov

Odkaz na video nahrané na www.uschovna.cz, a nebo www.wetransfer.com - vložte přímo do přihlašovacího formuláře. 


Výzva "Sdílej psycho v .hlavě"

Účastnici*kyně semináře Vize Ji.hlavy budou moci své projekty hlásit do otevřené výzvy, která bude vyhlášena 3. 6. 2024 a jejímž organizátorem je sekce Ji.hlava Vibes Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Do výzvy mohou autoři*rky od 13 do 19 let přihlásit audiovizuální díla inspirovaná tématem "Je OK nebejt OK", ve kterých se budou:

  • zabývat tématy a jevy souvisejícími s duševní (ne)pohodou;
  • portrétovat osoby s psychickou poruchou nebo onemocněním;
  • reflektovat zkušenost s psychickými potížemi (ať už svými, nebo u lidí v blízkém okolí).

Nebudou kladeny požadavky na žánrový přístup k tématu. Může jít o dokument, dílo hrané, animované, experimentální, ale např. i seriál videí na TikTok. Délka: 1–15 minut.

Registrace bude probíhat do 10. 9. 2024 přes přihlašovací formulář dostupný na webu MFDF Ji.hlava. Uzávěrka pro odevzdání snímků bude 10. 10. 2024. Open call bude otevřen i tvůrcům*kyním, co neprošli*y přípravným seminářem.

Premiéra vybraných snímků se uskuteční na 28. ročníku MFDF Ji.hlava na podzim 2024.