Malé vize 2020

Porota: Pavel Bednařík, Eva Spilková, Mirka Bažantová

Obecné vyjádření poroty:

Porota nově ustavené soutěžní sekce Malé vize oceňuje především filmy a videa, kde autoři různých věkových skupin dokáží s hravostí, vášní a osobním zaujetím vyjádřit svou tvořivost a vlastní pohled na svět i sebe sama. Většina přihlášených filmů nás zaujala svým tématem, přístupem, tvůrčí metodou nebo autorským výsledkem. Toto pojetí porota vyzdvihla před technickou kvalitou na úkor autenticity, upřímnosti výpovědi a sebereflexe.

Stopař (hraný) 

Autor: Tobiáš Pexidr

Organizace: SPŠST Panská

Profesionálně natočený, komorní příběh zpracovává nelehké téma účtování s normalizační minulostí a nabízí skvělé herecké výkony a klaustrofobní pocit nevyrovnané křivdy.

V celku (hraný)

Autorka: Františka Bakošová

Vytříbeně zpracovaný krátký film vykresluje šumavskou přírodu a rodinné zázemí. Předkládá citlivě propracované umělecké momenty a záběry, které jsou podkresleny zvuky přírody a hudbou. Vše je servírováno se špetkou vtipu. Mozaika profesionální kompilace podává "V celku" velmi poetický a osobní vhled do světa dospívání.

Nonsense (animovaný)

Autoři: Zuzana Berná

Hravé a humorné animované dobrodružství používá postupy a osobní přístup, které se schopností pro vtip a nadsázku přibližují vnímavost současné generace náctiletých.

Krabí Sushi (animovaný)

Autoři: Svěcený Adam, Pelikánová Klára, Janda Jonáš

Organizace: Aeroškola

Skvěle vyprávěná loutková miniatura představuje bajku o krabovi a jeho nekonečné touze po svobodě navzdory lidským choutkám. Profesionální výsledek tvůrčí práce.

Cecilka (animovaný)

Autorka: Aneta Paulíny

Organizace: SUŠ Ostrava

Jednoduchá a poetická animace používající velmi uvážlivě k vyprávění barevnou symboliku. Autoři pečlivě vystihli vnímavý a okouzlený dětský svět, který může být pohlcen "dospělou" rutinou a bezcitností.

Jak je důležité míti Filipa (animovaný)

Autoři: Wachová Anna Sofie, Vedral Jan, Pavlů Daniela, Novotná Johanka

Organizace: Metaculture

Nelehké téma adopce je v tomto s nadhledem vyprávěném příběhu představeno citlivě, optimisticky a s velkou mírou osobního zaujetí, empatie a humoru.

Nový svět (animovaný, zvláštní uznání)

Autor: Lukáš Plescher

Organizace: SOŠOUUD, Nerudovka, Plzeň

Populárně-vzdělávací animovaný film poučeně a profesionálně využívá prvky "info-tainmentu". Stručně a jasně poukazuje na jeden ze zásadních environmentálních problémů současnosti.

O Bivojovi (animovaný, zvláštní uznání)

Autoři: Dáda, Adéla, Klára, Michal, Ema

Organizace: Animánie

Porota oceňuje otevřený pedagogický přístup, který poskytuje žákům a autorům prostor k vytvoření vlastního objevného a tvůrčího prozkoumávání starých českých bájí.

Zero Waste (dokument)

Autoři: Natali Bublová

Organizace: SŠUM, Brno

Bravurně natočený observační deníkový dokument, který představuje vyrovnání se hlavního hrdiny s výzvou, ale i důsledky, které toto předsevzetí nese. Autentická výpověď dnešní angažované mladé generace k environmentálním otázkám.

Bůh (dokument)

Autoři: Karolina Hovězáková

Organizace: SŠ - Táborská, Brno

Vytříbené černobílé dokumentární podobenství vyniká pečlivou, kinematografickou kvalitou záběrů i hloubkou niterných úvah o víře a zpodobnění Boha napříč generacemi.

Medvídku, vypravuj (dokument, zvláštní uznání)

autoři: 23 anidětí

Organizace: Aniděti - Praha

Zvláštní uznání udělujeme tomuto netradičnímu dokumentu o charismatické dámě Doris Grozdanovičové za tvůrčí (animované) zpracování jejich životních příběhů a holocaustu.

Broken Dreamers (experiment)

Autoři: Pavla Havlínová

Organizace: SŠ Táborská, Brno

Z videoklipu čiší radost, hravost a snaha o rozmanité vizuální pokusy a experimentování, aniž by se autorky přiklonily k opulentnosti a okázalému efektu.

Židle (experiment)

Autoři: Tina Tran, Jonáš Helbich, Matyáš Straka, Teodor Šponer, Štěpánka Klepárníková, Kryštof Klepárník, Jiří Štark

Organizace: Scala - Brn

Snímek sugestivním a naléhavým způsobem ve videoklipovém formátu vystihuje pocity mladé generace a tvůrčím způsobem předává zkušenost se šikanou, depresemi a vyloučením.

I believe (videoklip)

Autoři: Adriana Nečasová

Organizace: SŠUM, Brno

Dobře zvládnutý půdorys videoklipu zdařile využívá rozmanité experimentální postupy k navození výjimečné hypnotické atmosféry.


Cena Borise Jachnina

Uděluje: Asociace pro filmovou/audiovizuální výchovu, z.s.

Cena za celoživotní přínos
prof. Mgr. Rudolf Adler

Režisér, scénárista dokumentárních a hraných filmů, autor rozhlasových her a teoretických studií, profesor FAMU.

Cena za pedagogický přínos
Mgr. Petra Peštová, učitelka výtvarné výchovy na Základní umělecké škole Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem.

Vyjádření poroty:

V práci výtvarné pedagožky Petry Peštové oceňujeme především multidisciplinární přístup. Dokáže v rámci mezinárodně oceňovaných edukačních programů v regionálním Podbrdském muzeu propojit všechny umělecké obory ZUŠ. Na filmu, který obvykle završuje dlouhodobý vzdělávací projekt, se podílí kromě výtvarného oboru také studenti hudebních a dramatických oborů a společně přispívají ke komplexnímu výsledku. Práci Petry Peštové sledujeme již několik let, setkáváme se s ní na našich konferencích, kde své projekty prezentuje. Zaujaly nás především projekty Jakub Jan Ryba dětskýma očima a Naši Italové.

Zvláštní uznání za pedagogické působení
Mgr. Alena Pěkná, učitelka dějepisu na Gymnáziu Jana Gutha Jarkovského v Praze.

Vyjádření poroty:

Alena Pěkná je podagožka dějepisu, přesto že to není součástí její původní aprobace, věnuje se filmové výchově z vlastního zájmu a entusiasmu mnoho let. Vyučuje seminář filmové výchovy. Její obrovský přínos spočívá v tom, že z vlastní iniciativy vytvořila rámec vzdělávacího programu filmové výchovy pro celou školu. Je to případ - kdy jeden proaktivní učitel může změnit "běh dějin" na celé škole. Alena Pěkná přispěla etablování celého oboru - různými dotazníkovými šetřeními, účastí na konferencích, seminářích atp.


Mladé vize

Porota: Tomáš Pavlíček, Kamila Dohnalová, Jan Vejnar

Terno / Ida Ralevská
Za originální výchozí nápad, který vtipně kombinuje žánry a umožňuje hercům excelovat v dialogu tančením i verbálním.

Čerešně / Katarína Gramatová
Za suverenní režijní vizi, letně strhující výkon hlavní herečky a působivou vizuální koncepci.

Anežka / Adam Šoltés
Za perfektní casting lidí i psů a za komediální nadhled se sociálním podtextem.

Rozpitej / Štěpán Uždil, Adam Černich
Za odvážnou volbu hlavního protagonisty a za empatické režijní vedení. 

České vize

Porota: Alice Růžičková, Milan Šebesta, Miloslav Kučera

Videoklip

1. Léta dozrávání / Zdeněk Picpauer

2. Sunday On Clarendon Road - "TOWERS" / Antoan Pepelanov

3. That Boy with Lucid Hair / Sonja Večtomov

Čestné uznání + Cena tarosty: Cesta k pramenu / Kolektiv TS Večernice


Experimentální film

1. Cymera, maminka hvězd / Milan Formánek

2. Den 43 / Jana Hunterová

3. X

Čestné uznání: Pohled do dálky / Josef Svoboda


Animovaný film

1. Silvestrovský večer na Hutbergu / Štěpán Šanc a kolektiv

2. Jasně, šéfe! / Bohumír Novák

3. Hoří, hoří......dohořelo / Bohumil Kheil


Reportáž

1. Stavění máje ve Zbraslavicích / Stanislav Tomášek

2. NE děkuji / Miroslav Trudič

3. X

Čestné uznání: Fiskulet / Jiří Kotas


Hraný film

1. O úplňku / Jan Špaňko

2. Něco si přej / Václav Veselý

2. Konkurz / Martin Bohadlo

3. Kletba / Dimitri Kanjuka

3. Mlýnku, dost! / Jiří Česák

Čestné uznání: Ve víně je pravda / Martin Doležal

Čestné uznání: Ukolébavka / Jan Kinzl


Dokumentární film

1. Obrazy Altaje / Michal Martínek

2. Kašpárkovo pozdní odpoledne / Ondřej Krejcar

3. Krivoklátské lúky / Lubomír Hájek

Čestné uznání: Zapomenuté chebsko / Jiří Flaška

Čestné uznání: Tátův svět / Tereza Hronová

Čestné uznání: Hrát si dovoleno / Petr Baran