Cena Borise Jachnina

Za dlouhodobý přínos oboru filmové a audiovizuální výchovy / Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.

Za pedagogické působení v oboru filmové a audiovizuální výchovy / Vladimír Beran

Malé vize

Ocenění

IGOR / hraný film
Autoři: Gaston Thobie, Youri Thobie

Porota oceňuje tento film za vysoce umělecké ztvárnění pocitů umělce v totalitní společnosti.

Toulky s rodinou Rádosetoulavou / animovaný film
Autorka: Marie Klowersová

Porota oceňuje tento animovaný film s nejpozitivnějším náhledem, který nás vrací do dětství.

Vamos, Vamos Narcos / animovaný film
Autor: Vít Rosenkranc

Porota oceňuje tento snímek za propojení akčního žánru a humoru i za pohybově strhující animaci.

Roboti / animovaný film
Autor: Ondřej Brýna

Porota oceňuje tento snímek za mimořádnou komplexnost a vyváženost všech složek filmového díla. Snímek by měl ambice být zařazen do programu profesionálních festivalů v ČR i v zahraničí. Oceňujeme především práci s detaily a střihovou skladbou.

Anička / animovaný film
Autorka: Tereza Lukášová

Porota oceňuje tento snímek za neotřelé zpracování střetu dívčí poetické fantazie s realitou tíživé rodinné situace

Demokracie mýma očima / animovaný film
Autoři: Tonička Mikšovská a Matylda Mikšovská, Alexandra Volková, Maruška a Franta Bouzkovi, Dorian Knapp - Aniděti + Asbin Rokaya, Veronika Gavadzin, Shilo Gregory Malibrian, Tran Gia Binh

Porota oceňuje tento snímek za originální zpracování témat demokracie a svobody, které naplňuje porotu nadějí k příští delegaci.

Naivní pohled Luďka Farkaše v jeho království / dokument
Autoři: Ondřej Dautovský, Jan Galda

Porota oceňuje tento snímek za skvělé umělecké zpracování portrétního dokumentu, kdy se zdánlivě "obyčejný" člověk stává někým, koho divák touží poznat.

TV VISION / animovaný film
Autorka: Nikol Mazepina

Porota oceňuje tento snímek za svěží, suverénní animaci, který vyjadřuje odcizení a zároveň závislost na televizi.

Inspektor Koníček zasahuje / hraný film
Autor: Jan Kočí

Porota oceňuje tento snímek za odvahu pustit se do žánrového filmu i za vycizelovaný vtipný scénář.

Zvláštní uznání


Doba plastů / dokument
Autor: Alex Mojžíš

Porota oceňuje tento snímek za naléhavost tématu a způsob zpracováni.

Zloděj kuchařem / animovaný film
Autorka: Sofie Václavíková

Porota oceňuje tento snímek za lapidární přímočarost vyprávění příběhu.

Leo Fiala / dokument
Autorka: Charlize Perkins

Porota oceňuje tento snímek za objevení osobitého renesančního člověka.

Dárek / animovaný
Autoři: Kolektiv autorů ZUŠ Světlá nad Sázavou

Porota oceňuje tento snímek za přesvědčivou animaci.

Příběh z lesa / animovaný
Autoři: Jáchym Olejníček, Martin Chvíla, Zdeněk Sovadina

Porota oceňuje tento snímek za bezbřehou spontánní fantazii.

Rubikova kostka / animovaný
Autorka: Krystsina Ramanava

Porota oceňuje tento snímek za originální nápad a precizní animaci.

ZESNA / experiment
Autorky: Emílie Bejčková, Marie Bejčková, Antonie Bejčková

Porota oceňuje tento snímek za neotřelý přístup k experimentu.

90 let paní K. / dokument
Autoři: Julie Součková, Elias Scholl, Berta Tycarová, František Souček

Porota oceňuje tento snímek za křišťálově pozitivní energii, která z filmu vyzařuje.

Telefonát / hraný film
Autor: Jakub Kněžínek

Porota oceňuje tento snímek za originální podání "teorie relativity".

Mladé vize

Ocenění

Karla aneb tak trochu road movie
Autorka: Ida Ralevská

C H R Y S A L I S
Autorka: Eydís Eir Björnsdóttir

Drahá Evo
Autorka: Veronika Martišková

Zvláštní uznání

Strašidlo
Autorka: Kateřina Boušková

Teuner
Autor: Ondřej Veverka

Billow Box
Autor: Matěj Nemrava


České vize


Kategorie: Dokument

1. místo - "Nitěnky" - Příběh bez předsudkû
Autoři: Lukáš Hodis a Lukáš Vojáček

2. místo - Fotografka lidských duší
Autorka: Alena Krejčová

3. místo - Kryty CO
Autor: Lukáš Rybka

Čestné uznání - Kapitán
Autorka: Nadia Kandová

Čestné uznání - Litograf
Autor: Zdeněk Zbořil

Čestné uznání - Sólo pro Jaromíra Vogela
Autor: Jiří Moravčík

Kategorie: Reportáž a publicistika

1. místo - Mallorca
Autor: Petr Neček

2. místo - Jadran
Autor: Václav Šimek

3. místo - Vzhůru!
Autor: Edvin Svoboda

Čestné uznání - Jezdecké hry
Autor: Lubomír Hájek

Kategorie: Hraný film

1. místo - Nejlepší kamarád
Autor: Filip Špinka a Štěpán Hartl

2. místo - Cesta do Kandaháru
Autor: Petr Vopenka

3. místo - Beránek Boží
Autor: Ladislav Petrecký

3. místo - Modř a Červeň
Autor: František Franc

Čestné uznání - Úkryt
Autor: Zdeněk Novosad

Čestné uznání - Až do konce
Autor: Zdeněk Zbořil

Kategorie: Animovaný film

1. místo - O ztracené ilustraci
Autor: Jaroslav Nykl

2. místo - Imagine Sisyphus
Autor: David Janeš

3. místo - Spečeně
Autorka: Sofie Fenyková

3. místo - Proč padají hvězdy?
Autorka: Anna Amálie Komárová

Kategorie: Experiment

1. místo - Gerda a Kai
Autor: Jiří Vydra

2. místo - Tremere
Autor: Lukáš Horáček

3. místo - Undo
Autor: Lukáš Šimandl

Čestné uznání - Neprojdou!
Autor: Vladimir Pasler

Kategorie: Videoklip

1. místo - Lelia
Autorka: Tereza Staňková

2. místo - Paraplet - Ohně
Autor: Lukáš Prudil

3. místo - Krok sun krok
Autor: Jiří Kotas

Cena starosty města

Běh pro domov
Autor: Vladimír Pasler