Přehlídka České vize je vyústěním celostátního postupového systému přehlídek v Praze, Červeném Kostelci, Zruči nad Sázavou, Kroměříži a Svitavách. Tříčlenná porota uděluje ocenění v kategoriích hraného filmu, dokumentárního filmu, reportáže, animovaného filmu, experimentálního filmu, videoklipu a filmů studentů filmových škol. Doprovodný program je posílen o masterclass - besedy s osobnostmi amatérského i profesionálního filmu, ale také o prezentaci kolekcí zahraničních partnerů z UNICA.

Organizace a průběh / Hodnocení a výběr

Sekce České vize prezentující filmy autorů a autorek od 18 let se řídí dvoukolovým postupovým systémem a nominačním systémem prostřednictvím partnerských přehlídek.

Autoři mohou hlásit své filmy do jedné z pěti postupových přehlídek. Vždy však pouze do jedné z nich. Poroty těchto přehlídek oceňují filmy v jednotlivých žánrových kategoriích. Oceněné filmy získávají nominaci na celostátní přehlídku. Její dramaturgové provádějí z nominovaných filmů selekci a vytvářejí finální výběr filmů, které se budou prezentovat na celostátní přehlídce.

Přihlášky na postupové přehlídky budou vyhlášeny nejpozději do konce ledna 2024.

Partnerské filmové přehlídky (soupis uveden níže v části Přihlášení filmů – partnerské přehlídky) mohou využít nominačního hlasu pro jeden libovolný přihlášený film. O udělení nominačního hlasu rozhoduje výhradně porota dané filmové přehlídky. Tento hlas může získat jakýkoliv ze soutěžních přihlášených filmů bez ohledu na jeho další ocenění v rámci dané přehlídky. Snímky, které získají takový nominační hlas, postoupí mezi nominované filmy určené k prezentaci na celostátní přehlídce a spoluvytvářejí s filmy, nominovanými z postupových přehlídek, základ pro dramaturgickou selekci.

O postupu do soutěžní projekce celostátní přehlídky budou autoři a autorky informováni do 15. 5. 2024.

Soutěžní kategorie

a) dokumentární filmy,

b) reportáže a publicistika,

c) hrané filmy,

d) animované filmy,

e) experimentální filmy a videoklipy,

f) filmy studentů filmových škol (do soutěže České vize lze přihlásit pouze absolventská filmová díla středoškolská a filmová cvičení studentů vysokých škol. Pro studentská a jiná cvičení studentů středních škol je určena kategorie v rámci přehlídky Malé vize)

Přihlášení filmů – postupové přehlídky

Film lze přihlásit vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách www.ceskevize.cz.

Zasílání filmů

Autorky a autoři musí vyplnit přihlášku dostupnou na webu www.ceskevize.cz, jejíž součástí bude odkaz pro nahrání filmu. Preferovaný formát filmu je MP4. Minimální rozlišení je 720 × 576, maximální 1920 × 1080. Povinná snímková frekvence je 25 fps (25 p nebo 50 i). Pokud jsou součástí filmu jazykové titulky, pak musí být nedílnou součástí obrazu (tzn. nezasílat je v samostatném souboru).

Hodnocení filmů

Na celostátní přehlídce bude filmy hodnotit tříčlenná porota složená z profesionálů v oboru. Ve všech kategoriích bude uděleno 1., 2. a 3. místo, případně čestné uznání. V případě filmů studentů filmových škol bude rozhodovat dvojčlenná porota, která bude udělovat kurátorská ocenění za výrazné tvůrčí přínosy.

Přehled postupových přehlídek

Autoři a autorky mohou své filmy přihlašovat na libovolnou postupovou přehlídku, vždy však pouze na jednu z nich.

České vize – Praha

termín konání: 6. 4. 2024

místo konání: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, 186 00 Praha 8 – Karlín

uzávěrka přihlášek: 23. 3. 2024

kontakt na organizátorku: Jaroslava Dvorská, ceskevize-praha@seznam.cz, 737 078 873

České vize – Svitavy

termín konání: 13. 4. 2024

místo konání: Kino Vesmír, Purkyňova 250/17, 568 02 Svitavy

uzávěrka přihlášek: 30. 3. 2024

kontakt na organizátora: Lucie Václavková, ceskevize-svitavy@seznam.cz, 733 490 886

České vize – Červený Kostelec

termín konání: 20. 4. 2024

místo konání: Kino Luník, Manželů Burdychových 367, 549 41 Červený Kostelec

uzávěrka přihlášek: 6. 4. 2024

kontakt na organizátorku: Tereza Štěpánková, ceskevize-kostelec@seznam.cz, 739 456 477

České vize – Kroměříž

termín konání: 4. 5. 2024

místo konání: Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, 767 01 Kroměříž

uzávěrka přihlášek: 20. 4. 2024

kontakt na organizátora: Radek Neuman, ceskevize-kromeriz@seznam.cz, 602 655 917

České vize – Zruč nad Sázavou

termín konání: 26.–27. 4 2024

místo konání: Spolkový dům, 5. května 510, 285 22 Zruč nad Sázavou

uzávěrka přihlášek: 12. dubna 2024

kontakt na organizátora: Karel Tvrdík, ceskevize-zruc@seznam.cz, 602 256 863

Přihlášení filmů – partnerské přehlídky

Poroty níže uvedených festivalů mají možnost nominovat ze svého soutěžního výběru jeden film pro celostátní přehlídku filmové tvorby České vize. V případě přihlášení filmu je třeba postupovat v souladu s pravidly, danými konkrétním partnerským festivalem. V dalších letech počítáme s rozšířením okruhu spolupracujících festivalů a přehlídek, pokud se nastolený koncept osvědčí ve své pilotní podobě.

Mladá kamera Uničov

Termín konání: 22.–23. března 2024

Kontakt: https://mladakamera.cz/

Festival FOFR

Termín konání: 30. května – 1. června 2024

Kontakt: https://fofrfestival.cz/