České vize

69. ročník celostátní přehlídky filmové tvorby

16.-19. června 2022 / Ústí nad Orlicí

www.ceskevize.cz


Přehlídku České vize pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Klubcentrem Ústí nad Orlicí. Odbornými partnery přehlídky jsou Český výbor UNICA - Celostátní svaz neprofesionálního filmu a Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Přehlídka je realizována za finanční podpory města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

České vize navazují na tradici celostátních přehlídek Český videosalon a Zlaté slunce, kterou přitom dále rozvíjejí. Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. Usiluje o podporu neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech.

Přehlídka se skládá ze tří festivalových sekcí, které se odlišují cílovou skupinou i postupovým systémem:

sekce Malé vize / přehlídka filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích skupin do 19 let

Přehlídka filmů vzniklých v prostředí škol či volnočasových kroužků nebo vytvořených jednotlivci do 19 let. Vyústění celoroční festivalové sezóny partnerských přehlídek tvorby dětí a mládeže: Animánie, Pražský filmový kufr, Juniorfilm a Zlaté slunce. V průběhu celostátní přehlídky uděluje tříčlenná porota kurátorská ocenění v kategoriích pedagogických i autorských. V průběhu přehlídky je udělena také Cena Borise Jachnina za přínos oboru filmové výchovy. Přehlídka klade důraz na odborné semináře pro pedagogy a workshopy pro autory.

sekce Mladé vize / umělecká rezidence

Sekce je koncipována jako umělecká rezidence, která dává vedle prezentace filmů prostor k vývoji dalších filmových projektů přihlášených autorů, autorek a tvůrčích týmů. Autoři a autorky jsou do této sekce nominováni prostřednictvím samostatně vyhlášené výzvy, ale také z vybraných projektů přihlášených do sekce České vize. Během přehlídky bude tříčlenná porota udělovat kurátorská ocenění vybraným filmům, autoři a autorky však vedle toho dostanou příležitost projít během konání festivalu intenzivní uměleckou rezidencí spočívající v sérii dílen, seminářů a inspirativních setkání.

sekce České vize / přehlídka filmové tvorby od 15 let

Přehlídka České vize je vyústěním celostátního postupového systému přehlídek v Praze, Červeném Kostelci, Zruči nad Sázavou, Kroměříži a Svitavách. Tříčlenná porota uděluje ocenění v kategoriích hraného filmu, dokumentárního filmu, reportáže, animovaného filmu, experimentálního filmu, videoklipu a filmů studentů filmových škol. Doprovodný program je posílen o masterclass - besedy s osobnostmi amatérského i profesionálního filmu, ale také o prezentaci kolekcí zahraničních partnerů z UNICA.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Do celostátní přehlídky České vize se mohou přihlásit autoři se svými filmy za těchto podmínek:

a) Do sekce Malé vize mohou své filmy hlásit autoři, autorky a tvůrčí kolektivy do 19 let (viz propozice Malých vizí).

b) Do sekce Mladé vize se mohou nominovat autoři a autorky bez věkového omezení (viz propozice Mladých vizí).

c) Do sekce České vize mohou své filmy hlásit autoři a autorky od 15 let (viz propozice Českých vizí).

d) Doporučená délka soutěžního snímků je do 30 minut.

e) Snímek není primárně určen ke komerčním účelům.

f) Autor či autorka se snímkem nesoutěžili v minulých ročnících přehlídky.

g) Na přehlídku jsou přijímány filmové projekty dokončené po 1. lednu 2020.

h) Autor či autorka zašlou snímek v odpovídající kvalitě v elektronické podobě do termínu uzávěrky.

ch) Autor či autorka odpovídají za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR.

i) Autor či autorka souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA.

j) Přihlášením filmu do soutěže dává autor výslovný souhlas s evidencí svých osobních údajů uvedených v přihlášce do filmové databáze FILMDAT a pro interní archivní potřeby NIPOS-ARTAMA.

Autoři a autorky nominovaných filmů, pedagogové a lektoři budou pozvání jako čestní hosté k účasti na celostátní přehlídce.

III. MALÉ VIZE

Přihlášení filmů - partnerské přehlídky

Pokud chtějí autor či autorka, lektoři a pedagogové uvést film na Malých vizích, pak ho musí zpravidla nejprve přihlásit do některé z partnerských přehlídek. Náležitosti přihlášení filmů na jednotlivé partnerské přehlídky se řídí pravidly dané přehlídky.

Organizace a průběh

Filmy pro uvedení na Malých vizích jsou vybírány ze čtyř partnerských přehlídek: Animánie, Pražského filmového kufru, Juniorfilmu a Zlatého slunce. Každá z přehlídek se řídí vlastními propozicemi. Liší se také skladbou soutěžních kategorií. Tříčlenná porota Malých vizí uděluje proto kurátorská ocenění v pedagogických i autorských kategoriích napříč žánrovými klasifikacemi. Každá z partnerských přehlídek nominuje na celostátní přehlídku filmové pásmo v doporučené délce do 70 minut projekčního času. V odůvodněných případech je možné prezentovat i dva projekční bloky za přehlídku. O samotném výběru filmů rozhoduje porota partnerské přehlídky ve spolupráci s dramaturgem či dramaturgyní dané akce. Dramaturgie Malých vizí si vyhrazuje právo nominovat i filmy dle vlastního výběru.

Hodnocení a výběr

Malé vize nevytvářejí systém soutěžních kategorií. Tříčlenná porota složená z odborníků v oboru filmové výchovy, amatérských filmařů, filmových profesionálů či pedagogů uděluje kurátorská ocenění za výrazné tvůrčí či pedagogické přínosy. Malé vize uvádějí filmy hrané, animované, dokumentární i experimentální. Přehlídka podporuje také uvádění filmů kombinující jednotlivé filmové druhy.

V průběhu Malých vizí je udělována Cena Borise Jachnina za přínos oboru filmové výchovy. O laureátech Ceny rozhodují členové a členky Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu ve veřejném hlasování.


Přehled partnerských přehlídek nominačního systému Malých vizí

Autoři a autorky mohou přihlašovat své filmy do libovolného počtu partnerských přehlídek. Účast na jedné nevylučuje film z možnosti prezentace na zbylých třech.


Pražský filmový kufr / 6. 11. 2021, Praha

soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, animovaný film, experimentální film

uzávěrka: 20. září 2021

přihlášky online: www.prazskyfilmovykufr.cz


Animánie / 19.-22. 11. 2021, Plzeň

soutěžní kategorie: animovaný film

uzávěrka: 20. září 2021

filmy zasílejte na: registrace.animanie.cz

více info: www.animanie.cz

Juniorfilm / 18. - 19. 3. 2022, Dvůr Králové nad Labem

soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, experimentální film, animovaný film, hudební klip

uzávěrka: 28. 2. 2022

filmy zasílejte na: juniorfilm-dvurkralove@seznam.cz

více info: www.ddmdvurkralove.cz


Zlaté slunce / 8. - 10. 4. 2022, Brno

soutěžní kategorie: hraný film, animace, dokument, hudební klip či experiment

uzávěrka: 13. 3. 2022

filmy zasílejte na: mirek.lavka@luzanky.cz

více info: legato.luzanky.cz/Atelier-Lavka, www.filmdat.cz

IV. MLADÉ VIZE

Mladé vize jsou uměleckou rezidencí. Autoři, autorky a tvůrčí týmy se na ni hlásí se svými filmy, ale v průběhu rezidence je kladen důraz také na sérii dílen a seminářů napomáhajících vývoji dalších filmových projektů. Maximální délka přihlášených snímků je 30 minut.

Přihlášení projektů

  • Open Call: do 31. března 2022 bude vyhlášena výzva pro přihlašování projektů do umělecké rezidence. Každý autor, autorka či tvůrčí tandem bude muset zaslat referenční (realizovaný) filmový projekt a námět na projekt připravovaný. Z přihlášených projektů vyberou účastníky dramaturgové Českých vizí.

  • Přímá nominace Českých vizí: dalším okruhem účastníků budou filmaři, kteří své filmy přihlásili do jedné ze pěti postupových přehlídek Českých vizí. Postupující studentské filmy budou automaticky přeřazeny do sekce Mladé vize a dramaturgové Celostátní přehlídky mohou adresně oslovit vybrané autory a autorky s nabídkou účasti na umělecké rezidenci.

Organizace a průběh - rezidence

Autoři a autorky vybraných filmů se zúčastní rezidence v Ústí nad Orlicí, která bude věnována workshopům, filmovým dílnám a debatám. Za každý film se mohou účastnit dva zástupci, účast alespoň jednoho zástupce je povinná. Autoři a autorky dostanou kromě zpětné vazby ke svým snímkům možnost rozvíjet v průběhu rezidence nové filmové látky na úrovni námětů, literárních scénářů či storyboardů. K tomu jim bude poskytnut dramaturgický dohled zkušených filmových profesionálů.

Autoři a autorky se budou moci přihlašovat prostřednictvím formuláře na stránkách www.ceskevize.cz v sekci Mladé vize - po zveřejnění Open Call. Autor vyplní všechny povinné údaje a zároveň přiloží odkaz na stažení filmu (doporučujeme používat úschovnu nebo jiné portály s delší dobou platnosti odkazu ke stažení) a námět k připravovanému projektu. Vybraní autoři z postupových přehlídek Českých vizí budou vyzváni k zaslání námětu. Všechny výše zmíněné filmy budou soutěžit v přehlídce Mladých vizí, ale pouze autoři, kteří zašlou i námět budou mít od festivalu hrazený pobyt a veškerý odborný program.

V. ČESKÉ VIZE

Organizace a průběh / Hodnocení a výběr

Sekce České vize prezentující filmy autorů a autorek od 15 let se řídí dvoukolovým postupovým systémem. Autoři mohou hlásit své filmy do jedné z pěti postupových přehlídek. Vždy však pouze do jedné z nich. Poroty těchto přehlídek oceňují filmy v jednotlivých žánrových kategoriích. Oceněné filmy získávají nominaci na Celostátní přehlídku. Její dramaturgové provádějí z nominovaných filmů selekci a vytvářejí finální výběr filmů, které se budou prezentovat na Celostátní přehlídce.

Přihlášky na postupové přehlídky budou vyhlášeny nejpozději do konce ledna 2022.

O postupu do soutěžní projekce Celostátní přehlídky budou autoři a autorky informováni do 15. 5. 2022.

Soutěžní kategorie

a) dokumenty,

b) reportáže a publicistika,

c) hrané snímky,

d) animované snímky,

e) experimentální snímky,

f) videoklipy,

g) filmy studentů filmových škol


Přihlášení filmů - postupové přehlídky

Film lze přihlásit:

a) vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách www.ceskevize.cz,

b) vyplněním a oskenováním tištěného formuláře a jeho zasláním elektronicky spolu s filmem na emailovou adresu dané postupové přehlídky (viz adresy níže). Tuto variantu volte pouze v případě, že se vám nepodaří vyplnit elektronický formulář.

Zasílání filmů

Filmy lze zaslat výhradně elektronicky pomocí služby www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com na adresu uvedenou u dané postupové přehlídky. Film musí být ve formátu MP4, MPG2 nebo AVI. Minimální rozlišení je 720 × 576, maximální 1920 × 1080. Doporučená snímková frekvence je 25 fps (25 p nebo 50 i).

Minuta-film / nesoutěžní sekce Českých vizí

  • Minuta-filmy - snímky do 60 vteřin - mohou autoři přihlásit přímo do celostátní soutěže.

  • Přihlášky budou k dispozici na webu Českých vizí.

  • Minuta-filmy mohou přihlásit i autoři z filmových škol.

  • Do soutěže Minuta-filmu mohou pořadatelé po dohodě s autory zařadit i snímky z kategorií Malé vize a Mladé vize.

  • Promítané snímky hodnotí diváci formou tajného hlasování.

  • Pořadatelé celostátní soutěže mají právo provést předvýběr.

  • Adresa pro zasílání filmů a přihlášky: minutafilm@seznam.cz.

Přehled postupových přehlídek

Autoři a autorky mohou své filmy přihlašovat na libovolnou postupovou přehlídku, vždy však pouze do jedné z nich.

České vize - Praha

termín konání: 2.4.2022

místo konání: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, 186 00 Karlín

uzávěrka přihlášek: 20.3.2022

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-praha@seznam.cz

kontakt na organizátorku: Jaroslava Dvorská, ceskevize-praha@seznam.cz, 737 078 873

České vize - Svitavy

termín konání: 29.4.2022

místo konání: Kino Vesmír, Purkyňova 250/17, 568 02 Svitavy

uzávěrka přihlášek: 19.4.2022

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-svitavy@seznam.cz

kontakt na organizátora: Daniel Zezula, ceskevize-svitavy@seznam.cz, 731 677 691

České vize - Červený Kostelec

termín konání: 23.4.2022

místo konání: Kino Luník, Manželů Burdychových 367, 549 41 Červený Kostelec

uzávěrka přihlášek: 16.4.2022

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-kostelec@seznam.cz

kontakt na organizátorku: Tereza Štěpánková, ceskevize-kostelec@seznam.cz, 739 456 477

České vize - Kroměříž

termín konání: 30.4.2022

místo konání: Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, 767 01 Kroměříž

uzávěrka přihlášek: 23.4.2022

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-kromeriz@seznam.cz

kontakt na organizátora: Radek Neuman, ceskevize-kromeriz@seznam.cz, 602 655 917

České vize - Zruč nad Sázavou

termín konání: 29. - 30.4.2022

místo konání: Spolkový dům, 5. května 510, 285 22 Zruč nad Sázavou

uzávěrka přihlášek: 20.4.2022

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-zruc@seznam.cz

kontakt na organizátora: Karel Tvrdík, ceskevize-zruc@seznam.cz, 602 256 863

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program jednotlivých přehlídek omezen nebo může být přehlídka odvolána. Pokud bude na základě protiepidemických opatření týkajících se onemocnění COVID 19 znemožněn prezenční průběh některé z částí postupového systému, bude daná akce přesunuta do online prostoru. Distanční průběh je nazírán jako rovnocenný průběhu prezenčnímu.

Novinky a průběžné informace o přehlídce budou zveřejňovány na www.ceskevize.cz, www.artama.cz, www.filmdat.cz, www.filmvychova.cz.

Zpracoval Jiří Forejt ve spolupráci s dramaturgickým týmem Českých vizí, NIPOS-ARTAMA, leden 2022