České vize

70. ročník celostátní přehlídky filmové tvorby

15.-18. června 2023 / Ústí nad Orlicí

www.ceskevize.cz


Přehlídku České vize pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS, útvar ARTAMA, ve spolupráci s Klubcentrem Ústí nad Orlicí. Odbornými partnery přehlídky jsou Český výbor UNICA - Celostátní svaz neprofesionálního filmu a Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Přehlídka je realizována za finanční podpory města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

České vize navazují na tradici celostátních přehlídek Český videosalon a Zlaté slunce, kterou přitom dále rozvíjejí. Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. Usiluje o podporu neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech.


Přehlídka se skládá ze tří festivalových sekcí
, které se odlišují cílovou skupinou i postupovým systémem:

Malé vize / přehlídka filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích skupin do 19 let

Přehlídka filmů vzniklých v prostředí škol či volnočasových kroužků nebo vytvořených jednotlivci do 19 let. Vyústění celoroční festivalové sezóny partnerských přehlídek tvorby dětí a mládeže: Animánie, Pražský filmový kufr, Juniorfilm a Zlaté slunce. V průběhu celostátní přehlídky uděluje tříčlenná porota kurátorská ocenění v kategoriích pedagogických i autorských. V průběhu přehlídky je udělena také Cena Borise Jachnina za přínos oboru filmové výchovy. Přehlídka klade důraz na odborné semináře pro pedagogy a workshopy pro autory.

Zkrátka vize / umělecká rezidence

Zkrátka vize dává začínajícím autorům příležitost prezentovat své nápady a náměty a dostat se tak do širšího povědomí jak svých kolegů, tak filmových profesionálů. Všichni přihlášení autoři dostanou zpětnou vazbu ke svým námětům a vybraní tvůrci pak budou mít možnost prezentovat svůj projekt před odbornou porotou. Festival se snaží podporovat realizaci námětů začínajících tvůrců a hledá platformy a způsoby, jak následně hotové projekty dostat k publiku.

České vize / přehlídka filmové tvorby od 18 let

Přehlídka České vize je vyústěním celostátního postupového systému přehlídek v Praze, Červeném Kostelci, Zruči nad Sázavou, Kroměříži a Svitavách. Tříčlenná porota uděluje ocenění v kategoriích hraného filmu, dokumentárního filmu a reportáže, animovaného filmu, experimentálního filmu, videoklipu a filmů studentů filmových škol[1] . Doprovodný program je posílen o masterclass - besedy s osobnostmi amatérského i profesionálního filmu, ale také o prezentaci kolekcí zahraničních partnerů z UNICA.


II. PODMÍNKY ÚČASTI

Do celostátní přehlídky České vize se mohou přihlásit autoři se svými filmy za těchto podmínek:

a) Do sekce Malé vize mohou své filmy hlásit autoři, autorky a tvůrčí kolektivy do 19 let (viz propozice Malých vizí).

b) Do sekce Zkrátka vize se mohou autoři a autorky bez věkového omezení hlásit prostřednictvím otevřené výzvy (viz propozice).

c) Do sekce České vize mohou své filmy hlásit autoři a autorky od 18 let (viz propozice Českých vizí).

d) Doporučená délka soutěžního snímků je do 30 minut.

e) Snímek není primárně určen ke komerčním účelům.

f) Autor či autorka se snímkem nesoutěžili v minulých ročnících přehlídky.

g) Na přehlídku jsou přijímány filmové projekty dokončené po 1. lednu 2021.

h) Autor či autorka zašlou snímek v odpovídající kvalitě v elektronické podobě do termínu uzávěrky.

ch) Autor či autorka odpovídají za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR.

i) Autor či autorka souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA.

j) Přihlášením filmu do soutěže dává autor výslovný souhlas s evidencí svých osobních údajů uvedených v přihlášce do filmové databáze FILMDAT a pro interní archivní potřeby NIPOS-ARTAMA.

Autoři a autorky nominovaných filmů, pedagogové a lektoři budou pozvání jako čestní hosté k účasti na celostátní přehlídce.


III. MALÉ VIZE

Přihlášení filmů - partnerské přehlídky
Pokud chtějí autor či autorka, lektoři a pedagogové uvést film na Malých vizích, pak ho musí zpravidla nejprve přihlásit do některé z partnerských přehlídek. Náležitosti přihlášení filmů na jednotlivé partnerské přehlídky se řídí pravidly dané přehlídky.

Organizace a průběh
Filmy pro uvedení na Malých vizích jsou vybírány ze čtyř partnerských přehlídek: Animánie, Pražského filmového kufru, Juniorfilmu a Zlatého slunce. Každá z přehlídek se řídí vlastními propozicemi. Liší se také skladbou soutěžních kategorií. Tříčlenná porota Malých vizí proto uděluje kurátorská ocenění v pedagogických i autorských kategoriích napříč žánrovými klasifikacemi. Každá z partnerských přehlídek nominuje na celostátní přehlídku filmové pásmo v doporučené délce do 70 minut projekčního času. V odůvodněných případech je možné prezentovat i dva projekční bloky za přehlídku. O samotném výběru filmů rozhoduje porota partnerské přehlídky ve spolupráci s dramaturgem či dramaturgyní dané akce. Dramaturgie Malých vizí si vyhrazuje právo nominovat i filmy dle vlastního výběru.

Hodnocení a výběr
Malé vize nevytvářejí systém soutěžních kategorií. Tříčlenná porota složená z odborníků v oboru filmové výchovy, amatérských filmařů, filmových profesionálů či pedagogů uděluje kurátorská ocenění za výrazné tvůrčí či pedagogické přínosy. Malé vize uvádějí filmy hrané, animované, dokumentární i experimentální. Přehlídka podporuje také uvádění filmů kombinující jednotlivé filmové druhy.

V průběhu Malých vizí je udělována Cena Borise Jachnina za přínos oboru filmové výchovy. O laureátech Ceny rozhodují členové a členky Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu ve veřejném hlasování.


Přehled partnerských přehlídek nominačního systému Malých vizí
Autoři a autorky mohou přihlašovat své filmy do libovolného počtu partnerských přehlídek. Účast na jedné nevylučuje film z možnosti prezentace na zbylých třech.


Pražský filmový kufr
/ 12. listopadu 2022 - Praha

soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, animovaný film, experimentální film

uzávěrka: 25. září 2022

přihlášky online: www.prazskyfilmovykufr.cz


Animánie
/ 16.-19. listopadu 2022 - Plzeň

soutěžní kategorie: animovaný film

uzávěrka: 23. září 2022

filmy zasílejte na: registrace.animanie.cz

více info: www.animanie.cz


Zlaté slunce
/ 14.-16. dubna 2023 - Brno

soutěžní kategorie: hraný film, animace, dokument, hudební klip či experiment

uzávěrka: 18. března 2023

filmy zasílejte na: mirek.lavka@luzanky.cz

více info: legato.luzanky.cz/Atelier-Lavka, www.filmdat.cz


Juniorfilm /
5.-6. května 2023 - Dvůr Králové nad Labem

soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, experimentální film, animovaný film, hudební klip

uzávěrka: 31. března 2023

filmy zasílejte na: juniorfilm-dvurkralove@seznam.cz

více info: www.ddmdvurkralove.cz


IV. ZKRÁTKA VIZE
Zkrátka vize je uměleckou rezidencí. Autoři, autorky a tvůrčí týmy se na ni hlásí se svými náměty, ke kterým dostanou vybraní účastníci v průběhu festivalu zpětnou vazbu od odborné poroty.

Přihlášení projektů
Projekty se do rezidence hlásí prostřednictvím formuláře na stránkách www.ceskevize.cz. Je potřeba přesně dodržet instrukce a splnit veškeré požadavky na přihlášené náměty, jinak dojde k automatickému vyřazení. Přihlašování bude otevřeno 1. 1. 2023 a poběží do 31. 3. 2023.

Organizace a průběh - rezidence
V průběhu dubna 2023 obdrží autoři a autorky zpětnou vazbu ke svým námětům, spolu s informací o postupu na rezidenci. V průběhu května 2023 proběhne přípravná fáze, kdy dostanou autoři bližší informace k prezentacím na rezidenci a zároveň dostanou možnost konzultace své prezentace. Na festivalu České vize proběhne pitching námětu se zpětnou vazbou od odborné poroty. Vybrané náměty budou podpořeny v realizaci.


V. ČESKÉ VIZE

Organizace a průběh / Hodnocení a výběr
Sekce České vize prezentující filmy autorů a autorek od 18 let se řídí dvoukolovým postupovým systémem. Autoři mohou hlásit své filmy do jedné z pěti postupových přehlídek. Vždy však pouze do jedné z nich. Poroty těchto přehlídek oceňují filmy v jednotlivých žánrových kategoriích. Oceněné filmy získávají nominaci na celostátní přehlídku. Její dramaturgové provádějí z nominovaných filmů selekci a vytvářejí finální výběr filmů, které se budou prezentovat na celostátní přehlídce.

Přihlášky na postupové přehlídky budou vyhlášeny nejpozději do konce ledna 2023. O postupu do soutěžní projekce celostátní přehlídky budou autoři a autorky informováni do 15. 5. 2022.


Soutěžní kategorie

a) dokumentární filmy, reportáže a publicistika,

b) hrané filmy,

c) animované filmy,

d) experimentální filmy,

e) videoklipy,

f) filmy studentů filmových škol[1].


Přihlášení filmů - postupové přehlídky

Film lze přihlásit:

a) vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách www.ceskevize.cz,

b) vyplněním a oskenováním tištěného formuláře a jeho zasláním elektronicky spolu s filmem na emailovou adresu dané postupové přehlídky (viz adresy níže). Tuto variantu volte pouze v případě, že se vám nepodaří vyplnit elektronický formulář.

Zasílání filmů
Filmy lze zaslat výhradně elektronicky pomocí služby www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com na adresu uvedenou u dané postupové přehlídky. Film musí být ve formátu MP4, MPG2 nebo AVI. Minimální rozlišení je 720 × 576, maximální 1920 × 1080. Doporučená snímková frekvence je 25 fps (25 p nebo 50 i).

Hodnocení filmů
V celostátním kole bude filmy hodnotit tříčlenná porota složená z profesionálů v oboru. Ve všech kategoriích kromě kategorie filmů studentů filmových škol bude uděleno 1., 2. a 3. místo, případně čestné uznání. V případě filmů studentů filmových škol porota uděluje kurátorská ocenění za výrazné tvůrčí přínosy.


Přehled postupových přehlídek
Autoři a autorky mohou své filmy přihlašovat na libovolnou postupovou přehlídku, vždy však pouze na jednu z nich.

České vize - Praha

termín konání: 22. 4. 2023

místo konání: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, 186 00 Praha 8 - Karlín

uzávěrka přihlášek: 8. 4. 2023

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-praha@seznam.cz

kontakt na organizátorku: Jaroslava Dvorská, ceskevize-praha@seznam.cz, 737 078 873


České vize
- Svitavy

termín konání: 22. 4. 2023

místo konání: Kino Vesmír, Purkyňova 250/17, 568 02 Svitavy

uzávěrka přihlášek: 12. 4. 2023

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-svitavy@seznam.cz

kontakt na organizátora: Daniel Zezula, ceskevize-svitavy@seznam.cz, 731 677 691


České vize - Červený Kostelec

termín konání: 29. 4. 2023

místo konání: Kino Luník, Manželů Burdychových 367, 549 41 Červený Kostelec

uzávěrka přihlášek: 12. 4. 2023

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-kostelec@seznam.cz

kontakt na organizátorku: Tereza Štěpánková, ceskevize-kostelec@seznam.cz, 739 456 477


České vize - Kroměříž

termín konání: 15. 4. 2023

místo konání: Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, 767 01 Kroměříž

uzávěrka přihlášek: 1. 4. 2023

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-kromeriz@seznam.cz

kontakt na organizátora: Radek Neuman, ceskevize-kromeriz@seznam.cz, 602 655 917


České vize - Zruč nad Sázavou

termín konání: 28.-29. 4. 2023

místo konání: Spolkový dům, 5. května 510, 285 22 Zruč nad Sázavou

uzávěrka přihlášek: 21. 4. 2023

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-zruc@seznam.cz

kontakt na organizátora: Karel Tvrdík, ceskevize-zruc@seznam.cz, 602 256 863


Minuta-film / divácká soutěž

Minuta-film je soutěž filmů do jedné minuty a je koncipována jako zpestření celé přehlídky. O vítězi nerozhoduje odborná porota, ale diváci formou tajného hlasování. Filmy do této soutěže mohou autoři přihlásit přímo bez podmínky soutěžit s filmem na některé z krajských přehlídek. Přihlášky budou k dispozici na webu Českých vizí. Do soutěže Minuta-filmu mohou pořadatelé po dohodě s autory zařadit i snímky z kategorie Malé vize. Pořadatelé celostátní soutěže mají právo provést předvýběr.

Přihlášky budou otevřeny průběžně od 15. ledna 2023 do 15. května 2023.

Adresa pro zasílání filmů a přihlášky: minutafilm@seznam.cz.


VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program jednotlivých přehlídek omezen nebo může být přehlídka odvolána. Pokud bude na základě protiepidemických opatření znemožněn prezenční průběh některé z částí postupového systému, bude daná akce přesunuta do online prostoru. Distanční průběh je nazírán jako rovnocenný průběhu prezenčnímu.

Novinky a průběžné informace o přehlídce budou zveřejňovány na www.ceskevize.cz, www.artama.cz, www.filmdat.cz, www.filmvychova.cz.

Zpracoval Jiří Forejt ve spolupráci s dramaturgickým týmem Českých vizí, NIPOS-ARTAMA, leden 2023


[1] Jedná se o studenty středních odborných škol, vyšších odborných škol a vysokých škol oborů specializujících se na filmovou a audiovizuální tvorbu.