Statut nominačních přehlídek - Postupový systém
Filmy pro uvedení na Malých vizích jsou vybírány ze čtyř partnerských přehlídek: Animánie, Pražského filmového kufru, Juniorfilmu a Zlatého slunce. Ty představují samostatné entity. Každá z přehlídek se řídí vlastními propozicemi. Liší se také skladbou soutěžních kategorií. Tříčlenná porota Malých vizí uděluje proto kurátorská ocenění v pedagogických i autorských kategoriích napříč žánrovými klasifikacemi. Každá z nominačních přehlídek nominuje na celostátní přehlídku filmové pásmo do 70 minut projekčního času. O samotném výběru filmů rozhoduje porota nominační přehlídky ve spolupráci s místními dramaturgy.

III. MALÉ VIZE

Malé vize jsou platformou pro podporu filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích kolektivů do devatenácti let. Sekce promítá filmy vybírané ze čtyř nominačních přehlídek.

Přihlášení filmů - partnerské přehlídky
Pokud chtějí autor či autorka, lektoři a pedagogové uvést film na Malých vizích, pak ho musí zpravidla nejprve přihlásit do některé z partnerských přehlídek. Náležitosti přihlášení filmů na jednotlivé partnerské přehlídky se řídí pravidly dané přehlídky.

Organizace a průběh
Filmy pro uvedení na Malých vizích jsou vybírány ze čtyř partnerských přehlídek: Animánie, Pražského filmového kufru, Juniorfilmu a Zlatého slunce. Každá z přehlídek se řídí vlastními propozicemi. Liší se také skladbou soutěžních kategorií. Tříčlenná porota Malých vizí proto uděluje kurátorská ocenění v pedagogických i autorských kategoriích napříč žánrovými klasifikacemi. Každá z partnerských přehlídek nominuje na celostátní přehlídku filmové pásmo v doporučené délce do 70 minut projekčního času. V odůvodněných případech je možné prezentovat i dva projekční bloky za přehlídku. O samotném výběru filmů rozhoduje porota partnerské přehlídky ve spolupráci s dramaturgem či dramaturgyní dané akce. Dramaturgie Malých vizí si vyhrazuje právo nominovat i filmy dle vlastního výběru.

Hodnocení a výběr
Malé vize nevytvářejí systém soutěžních kategorií. Tříčlenná porota složená z odborníků v oboru filmové výchovy, amatérských filmařů, filmových profesionálů či pedagogů uděluje kurátorská ocenění za výrazné tvůrčí či pedagogické přínosy. Malé vize uvádějí filmy hrané, animované, dokumentární i experimentální. Přehlídka podporuje také uvádění filmů kombinující jednotlivé filmové druhy.

V průběhu Malých vizí je udělována Cena Borise Jachnina za přínos oboru filmové výchovy. O laureátech Ceny rozhodují členové a členky Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu ve veřejném hlasování.


Přehled partnerských přehlídek nominačního systému Malých vizí

Autoři a autorky mohou přihlašovat své filmy do libovolného počtu partnerských přehlídek. Účast na jedné nevylučuje film z možnosti prezentace na zbylých třech.

Pražský filmový kufr / 12. listopadu 2022 - Praha

soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, animovaný film, experimentální film

uzávěrka: 25. září 2022

přihlášky online: www.prazskyfilmovykufr.cz

Animánie / 16.-19. listopadu 2022 - Plzeň

soutěžní kategorie: animovaný film

uzávěrka: 23. září 2022

filmy zasílejte na: registrace.animanie.cz

více info: www.animanie.cz

Zlaté slunce / 14.-16. dubna 2023 - Brno

soutěžní kategorie: hraný film, animace, dokument, hudební klip či experiment

uzávěrka: 18. března 2023

filmy zasílejte na: mirek.lavka@luzanky.cz

více info: legato.luzanky.cz/Atelier-Lavka, www.filmdat.cz

Juniorfilm / 5.-6. května 2023 - Dvůr Králové nad Labem

soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, experimentální film, animovaný film, hudební klip

uzávěrka: 31. března 2023

filmy zasílejte na: juniorfilm-dvurkralove@seznam.cz

více info: www.ddmdvurkralove.cz