Statut nominačních přehlídek - Postupový systém

Filmy pro uvedení na Malých vizích jsou vybírány ze čtyř nominačních přehlídek: Animánie, Pražského filmového kufru, Juniorfilmu a Zlatého slunce. Ty představují samostatné entity. Každá z přehlídek se řídí vlastními propozicemi. Liší se také skladbou soutěžních kategorií. Tříčlenná porota Malých vizí uděluje proto kurátorská ocenění v pedagogických i autorských kategoriích napříč žánrovými klasifikacemi. Každá z nominačních přehlídek nominuje na celostátní přehlídku filmové pásmo do 70 minut projekčního času. O samotném výběru filmů rozhoduje porota nominační přehlídky ve spolupráci s místními dramaturgy.

Soutěžní kategorie

Malé vize nevytvářejí systém soutěžních kategorií. Tříčlenná porota složená z odborníků v oboru filmové výchovy, amatérských filmařů, filmových profesionálů a pedagogů, uděluje kurátorský ocenění za výrazné tvůrčí či pedagogické přínosy. Malé vize uvádějí filmy hrané, animované, dokumentární i experimentální. Přehlídka podporuje také uvádění filmů kombinující jednotlivé žánrové kategorie.

Cena Borise Jachnina

V průběhu Malých vizí je udělována Cena Borise Jachnina za přínos oboru filmové výchovy.
O laureátech Ceny rozhodují členové Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu ve veřejném hlasování.

Festivalová mapa nominačních přehlídek

V srpnu každého roku bude publikována Festivalová mapa nominačních přehlídek, která autory i pedagogy seznámí s termíny uzávěrek a konání jednotlivých nominačních přehlídek. Mapa bude publikována na webových portálech www.ceskevize.cz, www.artama.cz, www.filmvychova.cz, www.filmdat.cz.

Přihlášení filmů

Pokud chce autor či pedagog uvést svůj film na Malých vizích, pak ho musí nejprve přihlásit do nominačních přehlídek. Termíny uzávěrek a konání jednotlivých přehlídek uvádí Festivalová mapa nominačních přehlídek. Náležitosti přihlášení filmů na jednotlivé nominační přehlídky se řídí pravidly dané přehlídky.

Přehled nominační přehlídek: Autoři mohou přihlašovat své filmy do libovolného počtu nominačních přehlídek.

Pražský filmový kufr / 9. 11. 2019, Praha
soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, animovaný film, experimentální film
uzávěrka: 22. září 2019
přihlášky online: www.prazskyfilmovukufr.cz

Animánie / 14. - 17. 11. 2019, Plzeň
soutěžní kategorie: animovaný film
uzávěrka: 20. září 2019
filmy zasílejte na: registrace.animanie.cz
více info: www.animanie.cz

Juniorfilm / 20. - 21. 3. 2020, Dvůr Králové nad Labem
Soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, experimentální film, animovaný film, hudební klip
uzávěrka: 23.2. 2020
filmy zasílejte na: juniorfilm-dvurkralove@seznam.cz
více info: www.ddmdvurkralove.cz

Zlaté slunce / 17. - 19. 4. 2020, Brno
soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, experimentální film, animovaný film, hudební klip
uzávěrka: 20. 3. 2020
filmy zasílejte na: zlateslunce-brno@seznam.cz
více info: legato.luzanky.cz/Atelier-Lavka