Cena Borise Jachnina 2021

V průběhu Malých vizí proběhne letos již třetí udělování Cen Borise Jachnina. Cena je udělována

osobnostem nebo organizacím, které se zasloužily svými aktivitami, výukou, publikační či
přednáškovou činností o propagaci a rozšíření filmové, audiovizuální, případně i mediální
výchovy na školách nebo v rámci volnočasových aktivit. O laureátech Ceny rozhodují členové
Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu ve veřejném hlasování. Oznámení výsledků proběhne

i na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

Laureáti Ceny Borise Jachnina
2020
Rudolf Adler - celoživotní přínos oboru filmové výchovy
Petra Peštová - pedagogický přínos oboru filmové výchovy
Alena Pěkná - čestné uznání za pedagogický přínos oboru filmové výchovy


2019
Čestmír Církva - celoživotní přínos oboru filmové výchovy
Jiřina Fleischmannová - pedagogický přínos oboru filmové výchovy