Cenu Borise Jachnina uděluje Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu od roku 2019. Cena nese jméno dramaturga, pedagoga, filmového historika a publicisty Borise Jachnina (1932 – 2011), který své životní úsilí zasvětil rozvoji filmové kultury mezi dětmi, mládeží, studenty a pedagogy. Již v době studií se dokázal plně orientovat v oboru na evropské úrovni a jeho publikace Filmová estetická výchova patří dodnes k inspirativním pokusům o plnou integraci filmové výchovy do českých škol.

Cena je udělována jednou ročně za předchozí kalendářní rok při příležitosti festivalu České vize. Oznámení výsledků probíhá na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

Cena Borise Jachnina je udělována ve dvou kategoriích:

  • Cena za dlouhodobý přínos v oblasti filmové a audiovizuální výchovy
  • Cena za pedagogické působení

Cena je udělována osobnostem nebo organizacím, které se zasloužily svými aktivitami, výukou, publikační či přednáškovou činností o propagaci a rozšíření filmové, audiovizuální, případně i mediální výchovy na školách či v rámci volnočasových aktivit.

Nominace na držitele ceny mohou provádět všichni registrovaní členové ASFAV (jednotlivci i organizace). Držitele Ceny za dlouhodobý přínos v oblasti filmové a audiovizuální výchovy vybírá výbor Asociace, Cenu za pedagogické působení vybírá odborná komise složená ze tří členů Asociace a jmenovaná výborem.

Držitelé cen v roce 2023

Cena za dlouhodobý přínos oboru filmové/audiovizuální výchovy

Boca Abrhámová

Cena za pedagogické působení v oboru filmové/audiovizuální výchovy

Mgr. Ivana Lipovská

Ivana Lipovská je pedagožka, která svou dlouholetou pedagogickou prací v prostředí víceletého gymnázia prokazuje, že filmová výchova má ve školním prostředí nezastupitelné místo. Na půdě gymnázia vede školní filmový klub a věnuje se výuce filmové historie. Vedle své vlastní pedagogické práce se věnuje rozvoji oboru prostřednictvím lektorského a metodického působení v mezinárodním projektu CinEd. Je také členkou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, kde působí v pedagogickém kabinetě. V připravovaném vzdělávacím programu FAMU "Filmová a audiovizuální výchova" se bude podílet na přípravě budoucích oborových pedagogů.

In memoriam

Honza Příhoda

ředitel festivalu Animánie

Držitelé cen v roce 2022

Cena za dlouhodobý přínos oboru filmové/audiovizuální výchovy

Mgr. Linda Arbanová, Ph. D.

Linda Arbanová působí jako lektorka, animátorka, VJ-ka a projektová manažerka. Vystudovala výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je spoluautorkou konceptu a vedoucí filmově-vdělávacího projektu kina Aero s názvem Aeroškola. V letech 2017 až 2021 byla členkou výboru Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, kde se stala garantkou a spoluautorkou online kurzů filmové výchovy od ASFAV.
Cena Borise Jachnina za pedagogické působení v oboru filmové/audiovizuální výchovy

Vladimír Beran

Vladimír Beran je pedagogem multimediální výchovy na Základní umělecké škole v Polici nad Metují. Se svými studenty používá v interaktivní výuce nejen vlastní filmovou tvorbu, ale i počítačovou grafiku či digitální fotografii. Jeho žáci si v hodinách vyzkouší práci s obrazem, textem i videem. Se studenty založil "školní kosmickou, vědeckou a uměleckou agenturu" s názvem NAŠA TV a buduje koncept Filmohra, který má studentům přiblížit právě filmovou výchovu. Podílel se například také na zavedení multimediální tvorby do Rámcového vzdělávacího programu pro ZUŠ.

Držitelé cen v roce 2021

Cena za dlouhodobý přínos oboru

Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

Tereza Czesany Dvořáková se věnuje rozvoji oboru filmové a audiovizuální výchovy již řadu let. O zásadní změny se zasloužila již během svého působení v Národním filmovém archivu, od roku 2017 se stala předsedkyní nově vzniklé Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Práci v oboru se věnuje také jako autorka studií (Mapování oboru FAV na školách), konzultantka, lektorka a metodička (CinEd) i jako autorka popularizačních knih (Jak vznikl film, Jak se dělá film, Co byla a co je televize). Dlouhodobě spolupracuje s ASFAV na dílčích projektech a je aktivní členkou spolku.

Cena byla udělena v rámci zakončení festivalu České vize v Ústí nad Orlicí dne 20. června 2021.

Cena Borise Jachnina za pedagogické působení

Mgr. Jaroslav Cinkl (Základní škola Blansko)

Mgr. Jaroslav Cinkl vedl jako učitel na ZŠ Blansko řadu let filmový kroužek a v minulosti se podílel na vedení národní filmové přehlídky tvorby žáků a studentů Zlaté Slunce.

Cena bude udělena v rámci konference Kino za školou ve Zlíně dne 12. září 2021.

Držitelé cen v roce 2020

Cena za dlouhodobý přínos v oblasti filmové/audiovizuální výchovy:

Prof. Mgr. Rudolf Adler

Držitelem druhé ceny Borise Jachnina za dlouhodobý přínos se stal prof. Rudolf Adler, dlouholetý pedagog FAMU, spolupracovník Centra pro podporu uměleckých aktivit – Impuls v Hradci Králové. Prof. Adler přispěl k autonomii oboru přípravou obsahu vzdělávacího oboru Filmová/audiovizuální výchova, ale také řadou metodických a historických textů a výukových materiálů.

Cena byla předána v rámci zakončení festivalu České vize v Ústí nad Orlicí dne 20. června 2021.

Cena za pedagogické působení:

Mgr. Petra Peštová (ZUŠ Jana Jakuba Ryby, Rožmitál pod Třemšínem)

Zvláštní uznání za pedagogické působení:

Mgr. Alena Pěkná (Gymnázium Jiřího Gutha Jarkovského, Praha)

Obě ceny byly předány v rámci zakončení festivalu České vize v Ústí nad Orlicí dne 20. června 2021.

Držitelé cen v roce 2019

Cena za dlouhodobý přínos v oblasti filmové/audiovizuální výchovy:

Čestmír Církva (in memoriam)

Držitelem první Ceny za dlouhodobý přínos v oblasti filmové a audiovizuální výchovy se stal Čestmír Církva (1941 – 2019). Pedagog, dokumentarista, střihač, režisér a fotograf, autor více než 150 dokumentárních snímků, který svou profesní dráhu zasvětil především pedagogické práci. Cena Borise Jachnina mu byla udělena in memoriam.

Cena za pedagogické působení:

Jiřina Fleischmannová (ZUŠ Vimperk)