V průběhu Malých vizí je udělována Cena Borise Jachnina za přínos oboru filmové výchovy. O laureátech Ceny rozhodují členové Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu ve veřejném hlasování, které proběhne v rámci mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín Film Fest. V roce 2020 bude Cena udělena podruhé.

Laureáti Ceny Borise Jachnina

2019 Čestmír Církva