V průběhu Malých vizí je udělována Cena Borise Jachnina za přínos oboru filmové výchovy. O laureátech Ceny rozhodují členové Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu ve veřejném hlasování, které proběhne v rámci mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín Film Fest. V roce 2020 bude Cena udělena podruhé.

Laureáti Ceny Borise Jachnina


2020
Rudolf Adler - celoživotní přínos oboru filmové výchovy

Petra Peštová - pedagogický přínos oboru filmové výchovy

Alena Pěkná - čestné uznání za pedagogický přínos oboru filmové výchovy


2019 
Čestmír Církva  - celoživotní přínos oboru filmové výchovy