Porotci*kyně celostání přehlídky

Malé vize

Mgr. art. Debora Pastirčáková

Debora vystudovala režii na VŠMU. V současnosti se věnuje převážně dokumentární tvorbě v kontextu filmové i rozhlasové tvorby. Spolu s Martinou Buchelovou natočila krátké dokumenty o mladých lidech z různých zemí, ktré byly součástí mezinárodního výzkumného projektu CHIEF. Minulý rok dokončila televizní dokument Prebytočný človek? o první farářce na Slovensku, která si jako jediná žena ve výhradně mužském světě, musela vybojovat své místo. Zároveň působí v Národnom osvetovom centre, kde je dramaturgyní festivalu amatérského filmu Cineama a koordinuje filmový dokumentaristický workshop My Street Films SK. Vedle toho je organizátorkou a lektorkou online workshopu Lektvar. 

MgA. Petr Vašků

Petr Vašků vystudoval rozhlasovou a televizní dramaturgii a scenáristiku, na JAMU pokračuje v doktorském studiu. Zaměřuje se na dokumentární film a využití výtvarných a experimentálních postupů v něm. Také vyučuje dílnu o současné světové kinematografii. Publikoval básně v literárních časopisech (Host, Tvar), občasně rozumbraduje jako publicista (Host, ČT art). Nezávisle natáčí dokumentární filmy.  

Alena Čadová

Zabývá se budováním příběhu a teorií filmu. Vede kroužek tvůrčího psaní, je vedoucí produkce Festivalu Animánie a organizátor jeho filmové soutěže. Ze všeho nejvíc ji baví krátký film, zejména pak horor a pohádka. Zaměřuje se na práci s dětským divákem, kterého učí přemýšlet o filmu za rámec viděného. Na kontě má dva krátké hrané filmy a několik povídek publikovaných nakladatelstvím Golden Dog. Nejraději píše o dětských hrdinech, které staví do extrémních situací a nutí je tak rozhodovat o vlastním osudu. Její zálibou je malba, kresba a samozřejmě práce na filmových festivalech.