Statut nominačních přehlídek - Postupový systém
Filmy pro uvedení na Malých vizích jsou vybírány ze čtyř partnerských přehlídek: Animánie, Pražského filmového kufru, Juniorfilmu a Zlatého slunce. Ty představují samostatné entity. Každá z přehlídek se řídí vlastními propozicemi. Liší se také skladbou soutěžních kategorií. Tříčlenná porota Malých vizí uděluje proto kurátorská ocenění v pedagogických i autorských kategoriích napříč žánrovými klasifikacemi. Každá z nominačních přehlídek nominuje na celostátní přehlídku filmové pásmo do 70 minut projekčního času. O samotném výběru filmů rozhoduje porota nominační přehlídky ve spolupráci s místními dramaturgy.

Přihlášení filmů – partnerské přehlídky

Pokud chtějí autor či autorka, lektoři a pedagogové uvést film na Malých vizích, pak ho musí zpravidla nejprve přihlásit do některé z partnerských přehlídek. Náležitosti přihlášení filmů na jednotlivé partnerské přehlídky se řídí pravidly dané přehlídky.

Organizace a průběh

Filmy pro uvedení na Malých vizích jsou vybírány ze čtyř partnerských přehlídek: Animánie, Pražského filmového kufru, Juniorfilmu a Zlatého slunce. Každá z přehlídek se řídí vlastními propozicemi. Liší se také skladbou soutěžních kategorií. Tříčlenná porota Malých vizí proto uděluje kurátorská ocenění v pedagogických i autorských kategoriích napříč žánrovými klasifikacemi. Každá z partnerských přehlídek nominuje na celostátní přehlídku filmové pásmo. V odůvodněných případech je možné prezentovat i dva projekční bloky za přehlídku. O samotném výběru filmů rozhoduje porota partnerské přehlídky ve spolupráci s dramaturgem či dramaturgyní dané akce. Dramaturgie Malých vizí si vyhrazuje právo nominovat i filmy dle vlastního výběru.

Hodnocení a výběr

Malé vize nevytvářejí systém soutěžních kategorií. Tříčlenná porota složená z odborníků v oboru filmové výchovy, amatérských filmařů, filmových profesionálů, pedagogů či dalších odborníků uděluje kurátorská ocenění za výrazné tvůrčí či pedagogické přínosy. Malé vize uvádějí filmy hrané, animované, dokumentární i experimentální. Přehlídka podporuje také uvádění filmů kombinující jednotlivé filmové druhy. Nominovány mohou být i filmy studentské, pokud splňují věkovou kategorii tvůrců do 19 let. Filmy absolventské se účastnit Malých vizí nemohou, avšak mohou být nominovány do studentské kategorie Českých vizí.

V průběhu Malých vizí je udělována Cena Borise Jachnina za přínos oboru filmové výchovy. O laureátech této ceny rozhodují členové a členky Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu ve veřejném hlasování.

Navazující akce

Po skončení přehlídky jsou vybrané filmy prezentovány na partnerských přehlídkách a akcích, kde mají autoři možnost své filmy uvést. Spolupracujeme například se slovenskou přehlídkou Cineama, MFDF Jihlava dětem apod.

Přehled partnerských přehlídek nominačního systému Malých vizí

Autoři a autorky mohou přihlašovat své filmy do libovolného počtu partnerských přehlídek. Účast na jedné nevylučuje film z možnosti prezentace na zbylých třech.

Pražský filmový kufr / 11. listopadu 2023 – Praha

soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, animovaný film, experimentální film

uzávěrka: 24. září 2023

přihlášky online: www.prazskyfilmovykufr.cz

Animánie / 16.–19. listopadu 2023 – Plzeň

soutěžní kategorie: animovaný film

uzávěrka: 22. září 2023

filmy zasílejte na: registrace.animanie.cz

více info: www.animanie.cz

Zlaté slunce / 12.–14. dubna 2024 – Brno

soutěžní kategorie: hraný film, animace, dokument, hudební klip či experiment

uzávěrka: 15. března 2024

filmy zasílejte na: mirek.lavka@luzanky.cz

více info: www.luzanky.cz/legato, www.filmdat.cz

Juniorfilm / 9.–11. května 2024 – Dvůr Králové nad Labem

soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, experimentální film, animovaný film,
hudební klip

uzávěrka: 31. března 2024

filmy zasílejte na: juniorfilm-dvurkralove@seznam.cz

více info: www.ddmdvurkralove.cz