Přehlídka České vize je vyústěním celostátního postupového systému přehlídek v Praze, Červeném Kostelci, Zruči nad Sázavou, Kroměříži a Svitavách. Tříčlenná porota uděluje ocenění v kategoriích hraného filmu, dokumentárního filmu, reportáže, animovaného filmu, experimentálního filmu, videoklipu a filmů studentů filmových škol. Doprovodný program je posílen o masterclass - besedy s osobnostmi amatérského i profesionálního filmu, ale také o prezentaci kolekcí zahraničních partnerů z UNICA.


Organizace a průběh / Hodnocení a výběr


Sekce České vize prezentující filmy autorů a autorek od 15 let se řídí dvoukolovým postupovým systémem. Autoři mohou hlásit své filmy do jedné z pěti postupových přehlídek. Vždy však pouze do jedné z nich. Poroty těchto přehlídek oceňují filmy v jednotlivých žánrových kategoriích. Oceněné filmy získávají nominaci na Celostátní přehlídku. Její dramaturgové provádějí z nominovaných filmů selekci a vytvářejí finální výběr filmů, které se budou prezentovat na Celostátní přehlídce.

Přihlášky na postupové přehlídky budou vyhlášeny nejpozději do konce ledna 2022.

O postupu do soutěžní projekce Celostátní přehlídky budou autoři a autorky informováni do 15. 5. 2022.

Soutěžní kategorie

a) dokumenty,
b) reportáže a publicistika,
c) hrané snímky,
d) animované snímky,
e) experimentální snímky,
f) videoklipy,
g) filmy studentů filmových škol

Přihlášení filmů - postupové přehlídky


Film lze přihlásit:
a) vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách www.ceskevize.cz,
b) vyplněním a oskenováním tištěného formuláře a jeho zasláním elektronicky spolu s filmem na emailovou adresu dané postupové přehlídky (viz adresy níže). Tuto variantu volte pouze v případě, že se vám nepodaří vyplnit elektronický formulář.

Zasílání filmů

Filmy lze zaslat výhradně elektronicky pomocí služby www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com na adresu uvedenou u dané postupové přehlídky. Film musí být ve formátu MP4, MPG2 nebo AVI. Minimální rozlišení je 720 × 576, maximální 1920 × 1080. Doporučená snímková frekvence je 25 fps (25 p nebo 50 i).


Minuta-film / nesoutěžní sekce Českých vizí
  • Minuta-filmy - snímky do 60 vteřin - mohou autoři přihlásit přímo do celostátní soutěže.
  • Přihlášky budou k dispozici na webu Českých vizí.
  • Minuta-filmy mohou přihlásit i autoři z filmových škol.
  • Do soutěže Minuta-filmu mohou pořadatelé po dohodě s autory zařadit i snímky z kategorií Malé vize a Mladé vize.
  • Promítané snímky hodnotí diváci formou tajného hlasování.
  • Pořadatelé celostátní soutěže mají právo provést předvýběr.
  • Adresa pro zasílání filmů a přihlášky: minutafilm@seznam.cz.
Přehled postupových přehlídek
Autoři a autorky mohou své filmy přihlašovat na libovolnou postupovou přehlídku, vždy však pouze do jedné z nich.


České vize - Praha

termín konání: 2.4.2022
místo konání: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, 186 00 Karlín
uzávěrka přihlášek: 20.3.2022
elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-praha@seznam.cz
kontakt na organizátorku: Jaroslava Dvorská, ceskevize-praha@seznam.cz, 737 078 873


České vize - Svitavy

termín konání: 29.4.2022
místo konání: Kino Vesmír, Purkyňova 250/17, 568 02 Svitavy
uzávěrka přihlášek: 19.4.2022
elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-svitavy@seznam.cz
kontakt na organizátora: Daniel Zezula, ceskevize-svitavy@seznam.cz, 731 677 691

České vize - Červený Kostelec

termín konání: 23.4.2022
místo konání: Kino Luník, Manželů Burdychových 367, 549 41 Červený Kostelec
uzávěrka přihlášek: 16.4.2022
elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-kostelec@seznam.cz
kontakt na organizátorku: Tereza Štěpánková, ceskevize-kostelec@seznam.cz, 739 456 477

České vize - Kroměříž

termín konání: 30.4.2022
místo konání: Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, 767 01 Kroměříž
uzávěrka přihlášek: 23.4.2022
elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-kromeriz@seznam.cz
kontakt na organizátora: Radek Neuman, ceskevize-kromeriz@seznam.cz, 602 655 917

České vize - Zruč nad Sázavou

termín konání: 29. - 30.4.2022
místo konání: Spolkový dům, 5. května 510, 285 22 Zruč nad Sázavou
uzávěrka přihlášek: 20.4.2022
elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-zruc@seznam.cz
kontakt na organizátora: Karel Tvrdík, ceskevize-zruc@seznam.cz, 602 256 863