Přehlídka České vize je vyústěním celostátního postupového systému přehlídek v Praze, Červeném Kostelci, Zruči nad Sázavou, Kroměříži a Svitavách. Tříčlenná porota uděluje ocenění v kategoriích hraného filmu, dokumentárního filmu, reportáže, animovaného filmu, experimentálního filmu, videoklipu a filmů studentů filmových škol. Doprovodný program je posílen o masterclass - besedy s osobnostmi amatérského i profesionálního filmu, ale také o prezentaci kolekcí zahraničních partnerů z UNICA.


Organizace a průběh / Hodnocení a výběr


Sekce České vize prezentující filmy autorů a autorek od 15 let se řídí dvoukolovým postupovým systémem. Autoři mohou hlásit své filmy do jedné z pěti postupových přehlídek. Vždy však pouze do jedné z nich. Poroty těchto přehlídek oceňují filmy v jednotlivých žánrových kategoriích. Oceněné filmy získávají nominaci na Celostátní přehlídku. Její dramaturgové provádějí z nominovaných filmů selekci a vytvářejí finální výběr filmů, které se budou prezentovat na Celostátní přehlídce.

Soutěžní kategorie

a) dokumenty, reportáže a publicistika,
b) hrané snímky,
c) animované snímky,
d) experimentální snímky,
e) videoklipy,
f) filmy studentů filmových škol

Přihlášení filmů - postupové přehlídky


Film lze přihlásit:
a) vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách www.ceskevize.cz,
b) vyplněním a oskenováním tištěného formuláře a jeho zasláním elektronicky spolu s filmem na emailovou adresu dané postupové přehlídky (viz adresy níže). Tuto variantu volte pouze v případě, že se vám nepodaří vyplnit elektronický formulář.

Zasílání filmů

Filmy lze zaslat výhradně elektronicky pomocí služby www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com na adresu uvedenou u dané postupové přehlídky. Film musí být ve formátu MP4, MPG2 nebo AVI. Minimální rozlišení je 720 × 576, maximální 1920 × 1080. Doporučená snímková frekvence je 25 fps (25 p nebo 50 i).


Minuta-film / nesoutěžní sekce Českých vizí
  • Minuta-filmy - snímky do 60 vteřin - mohou autoři přihlásit přímo do celostátní soutěže.
  • Přihlášky budou k dispozici na webu Českých vizí.
  • Minuta-filmy mohou přihlásit i autoři z filmových škol.
  • Do soutěže Minuta-filmu mohou pořadatelé po dohodě s autory zařadit i snímky z kategorií Malé vize a Mladé vize.
  • Promítané snímky hodnotí diváci formou tajného hlasování.
  • Pořadatelé celostátní soutěže mají právo provést předvýběr.
  • Adresa pro zasílání filmů a přihlášky: minutafilm@seznam.cz.
Přehled postupových přehlídek
Autoři a autorky mohou své filmy přihlašovat na libovolnou postupovou přehlídku, vždy však pouze do jedné z nich.


Krajské přehlídky - České vize 2023

Praha
termín konání krajské přehlídky: 8. dubna 2023
uzávěrka přihlášek: 26. března 2023
kontaktní adresa:
Jaroslava Dvorská, Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, Praha 8, 180 00
E-mail:
jarcadvorska@gmail.com

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-praha@seznam.cz
telefonní kontakt: 737 078 873

Kroměříž
termín konání krajské přehlídky: 15. 4. 2023
uzávěrka přihlášek:
1. 4. 2023
kontaktní adresa:
Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, 767 01 Kroměříž
E-mail:
kino@dk-kromeriz.cz

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-kromeriz@seznam.cz
telefonní kontakt: 602 665 917


Svitavy
termín konání krajské přehlídky:
22. dubna 2023
uzávěrka přihlášek:
12. dubna 2023
kontaktní adresa:
Daniel Zezula, Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej
92/18, 568 02 Svitavy
E-mail:
daniel.zezula@kultura-svitavy.cz

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-svitavy@seznam.cz
telefonní kontakt: +420 731 677 691


Červený Kostelec
termín konání krajské přehlídky:
29. dubna 2023
uzávěrka přihlášek:
12. dubna 2023
kontaktní adresa:
Tereza Štěpánková, Centrum uměleckých aktivit, příspěvková organizace,
Tomkova 139/22, 500 03 Hradec Králové
E-mail:
film@cuahk.cz

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-kostelec@seznam.cz
telefonní kontakt: +420 739 456 477

Zruč nad Sázavou
termín konání krajské postupové přehlídky: 28. - 29. dubna 2023
uzávěrka přihlášek:
21. dubna 2023
kontaktní adresa:
Mgr. Martina Fialová, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
e-mail: fialova@mesto-zruc.cz, tel 327 531 194

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-zruc@seznam.cz
kontakt na organizátora: Karel Tvrdík, e-mail: paprsek.zruc@centrum.cz, tel. 602 256 863