Podmínky účasti

Do celostátní přehlídky České vize se mohou přihlásit autoři se svými filmy za těchto podmínek:

a) Do sekce Malé vize mohou své filmy hlásit autoři a tvůrčí kolektivy do 19 let (viz propozice Malých vizí).

b) Do sekce Mladé vize se mohou nominovat autoři bez věkového omezení (viz propozice Mladých vizí).

c) Do sekce České vize mohou své filmy hlásit autoři od 18 let (viz propozice Českých vizí).

d) Doporučená délka soutěžního snímků je do 30 minut.

e) Snímek není primárně určen ke komerčním účelům.

f) Autor se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících přehlídky.

g) Na přehlídku jsou přijímány filmové projekty dokončené po 1. lednu 2019.

h) Autor zašle snímek v odpovídající kvalitě v elektronické podobě do termínu uzávěrky.

ch) Autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR.

i) Autor souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA.

j) Přihlášením filmu do soutěže dává autor výslovný souhlas s evidencí svých osobních údajů uvedených v přihlášce do filmové databáze FILMDAT.

Autoři nominovaných filmů, pedagogové a lektoři budou pozvání jako čestní hosté k účasti na celostátní přehlídce.


Organizace a průběh /
Hodnocení a výběr

Sekce České vize prezentující filmy autorů od 18 let se řídí dvoukolovým postupovým systémem. Autoři mohou hlásit své filmy do jedné ze šesti krajských postupových přehlídek. Vždy však pouze do jedné z nich. Poroty těchto přehlídek oceňují filmy v jednotlivých žánrových kategoriích. Oceněné filmy získávají nominaci na Celostátní přehlídku. Její dramaturgové provádějí z nominovaných filmů selekci a vytvářejí finální výběr filmů, které se budou prezentovat na Celostátní přehlídce.


Soutěžní kategorie

a) dokumenty,

b) reportáže a publicistika,

c) hrané snímky,

d) animované snímky,

e) experimentální snímky,

f) videoklipy,

g) filmy studentů filmových škol


Přihlášení filmů - krajská postupová kola

Film lze přihlásit:

a) vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách www.ceskevize.cz,

b) vyplněním a oskenováním tištěného formuláře a jeho zasláním elektronicky spolu s filmem na e‑mailovou adresu krajského kola (viz adresy níže),


Zasílání filmů

Filmy lze zaslat výhradně elektronicky pomocí služby www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com na adresu uvedenou u krajského kola. Film musí být ve formátu MP4, MPG2 nebo AVI. Minimální rozlišení je 720 × 576, maximální 1920 × 1080. Doporučená snímková frekvence je 25 fps (25 p nebo 50 i).

O postupu do soutěžní projekce celostátní přehlídky budou autoři informováni do 15. 5. 2021.

Přehled krajských přehlídek

Autoři mohou své filmy přihlašovat do libovolné krajské přehlídky, vždy však pouze do jedné z nich.

Plzeňský a Karlovarský kraj - Tachov

termín konání: distanční průběh

uzávěrka přihlášek: 20. 4. 2021

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-tachov@seznam.cz

kontakt: Jaroslav Řešetka, 608 569 899
Městské kulturní středisko Tachov 
náměstí Republiky 85, 347 01 Tachov


Hlavní město Praha, Ústecký a Liberecký kraj - Praha

termín konání: distanční průběh

uzávěrka přihlášek: 20. 4. 2021

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-praha@seznam.cz

kontakt: Jaroslava Dvorská, 737 078 873,
              Jiří Forejt, 723 744 883
NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2


Pardubický a Olomoucký kraj - Svitavy

termín konání: distanční průběh

uzávěrka přihlášek: 20. 4. 2021

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-svitavy@seznam.cz

kontakt: Martin Mohr, 739 172 312
SKS města Svitavy
Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy


Kralovéhradecký kraj - Červený Kostelec

termín konání: distanční průběh

uzávěrka přihlášek: 20. 4. 2021

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-kostelec@seznam.cz

kontakt: Sonja Večtomov, 773 133 744
Centrum uměleckých aktivit IMPULS
Tomkova 139/22, 500 03 Hradec Králové


Zlínský, moravskoslezský a Jihomoravský kraj - Kroměříž

termín konání: distanční průběh

uzávěrka přihlášek: 20. 4. 2021

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-kromeriz@seznam.cz

kontakt: Petr Chmela, 774 196 376
Dvořákova 9, 750 02 Přerov


Středočeský a Jihočeský kraj a kraj Vysočina - Zruč nad Sázavou

termín konání: distanční průběh

uzávěrka přihlášek: 20. 4. 2021

elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-zruc@seznam.cz

kontakt: Karel Tvrdík, 602 256 863
Poštovní 642, 285 22 Zruč nad Sázavou