Přihlašování filmů v kategorii České vize bude spuštěno 14.2.2020