Odborná porota Českých vizí 2020

Alice Růžičková, filmová pedagožka, dokumentaristka
Milan Šebesta, filmový pedagog, animátor
Miloslav Kučera, dokumentarista