Odborná porota Mladých vizí 2020

Tomáš Pavlíček, filmový režisér a scénárista
Kamila Dohnalová, filmová producentka
Jan Vejnar, filmový režisér