AKREDITACE

Otevíráme akreditační systém Českých vizí. Zájemci o účast se mohou hlásit od 15. května do 8. června 2023 prostřednictvím online formulářů, které naleznete níže. Vyplněním přihlašovacího formuláře považujte Vaši rezervaci za závaznou. Akreditační systém je určen autorům, lektorům a pedagogům, kteří se svými filmy prošli postupovým systémem a nominovali se na Celostátní přehlídku. Pro zájemce z řad veřejnosti je vytvořena možnost pořídit si akreditaci přímo na přehlídce.

Ubytování

Každý autor/člen delegace od nás získá bezplatně ubytování na jednu až tři noci včetně snídaně, vstupu na slavnostní zakončení přehlídky, a akreditaci na veškerý projekční i doprovodný program. Doprovod autorů, který se nepodílel na realizaci filmů, musí ubytování hradit z vlastních zdrojů.

Stravování

Na každé z festivalových scén bude příležitost k zakoupení stravy v průběhu celého festivalu. Autoři Českých vizí si mohou obědy a večeře na Malé scéně rezervovat prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Všichni účastníci mají v ubytování zahrnuty snídaně. Autoři Českých vizí v místě ubytování. Autoři Malých vizí a Zkrátka vizí přímo v Roškotově divadle. 


Akreditační centrum

Akreditační centra budou otevřena po celou dobu konání přehlídky v Roškotově divadle a na Malé scéně. Kolegové na místě Vám rádi pomohou, zorientovat se v programu i půdorysu města. 


Guest Service: Potřebujete poradit?

V případě problémů s vyplněním online formulářů, dotazů stran ubytování a stravování,  nás můžete kontaktovat na adrese: fiedler@klubcentrum.cz.


Malé vize - akreditace pro autory

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře Malých vizí se hlásí autoři a pedagogové, jejichž film bude v dané sekci uveden. Přihlášku za každý projekt vyplní pedagog, zletilý autor, případně zákonný zástupce. Pro každý filmový projekt vyplňte jednu přihlášku. V případě většího počtu členů delegace rozepíšete jejich jména uvnitř přihlášky.


Přihlašovací formulář naleznete ZDE.

Zkrátka vize - akreditace pro autory

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře Zkrátka vizí se hlásí autoři, kteří se účastní rezidence. Přihlášku vyplní každý účastník samostatně. Umožňujeme, aby na rezidenci dorazila početnější delegace složená výhradně z autorů.

Přihlašovací formulář naleznete ZDE.

České vize - akreditace pro autory

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře Českých vizí se hlásí autoři, jejichž film byl vybrán pro uvedení v dané sekci. Každý filmový projekt může doprovodit jeden autor, který od nás získá bezplatné ubytování.

Přihlašovací formulář naleznete ZDE.


Akreditace pro veřejnost

Tato forma akreditace je určená autorům, jejichž filmy nepostoupily z postupových kol na Celostátní přehlídku a širší divácké veřejnosti. Festivaloví diváci si mohou bezplatnou akreditaci vyzvednout v době konání přehlídky v Akreditačním centru. Tato akreditace Vás opravňuje ke vstupu na veškerý projekční i doprovodný program. Diváci si hradí a zajišťují ubytování i stravu samostatně.