AKREDITACE

Otevíráme akreditační systém Českých vizí. Zájemci o účast se mohou hlásit od 9. května do 5. června 2024 prostřednictvím online formulářů, které naleznete níže. Vyplněním přihlašovacího formuláře považujte Vaši rezervaci za závaznou. Akreditační systém je určen autorům*kám, lektorům*kám a pedagogům*žkám, kteří se svými filmy prošli postupovým systémem a nominovali se na Celostátní přehlídku, a nebo se přihlásili do open call některé z programových sekcí. Pro zájemce z řad veřejnosti a autorky i autory, kteří se svými filmy neprošli postupovým systémem, je vytvořena možnost akreditace pro veřejnost. Rádi pro vás v takovém případě rezervujeme ubytování a zpřístupníme všechny části soutěžního i doprovodného programu.


Ubytování

Prostřednictvím akreditačních formulářů vyplňte termíny, ve kterých chcete navštívit České vize. Rezervujeme pro vás ubytování. Doprovod autorů, který se nepodílel na realizaci filmů si ubytování hradí sám v daném zařízení, dle platného ceníku. Ze strany pořadatele bude vytvořena pouze rezervace. Program Českých vizí včetně harmonogramu projekčních bloků bude zveřejněn na našem webu v týdnu od 13. května 2024. 


Stravování

Na každé z festivalových scén bude příležitost k zakoupení stravy v průběhu celého festivalu. Autoři Českých vizí si mohou obědy a večeře na Malé scéně rezervovat prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Všichni účastníci mají v místě ubytování zahrnuty snídaně. 


Akreditační centrum

Akreditační centrum bude zřízeno ve foyer Kulturního domu (Smetanova 510, Ústí nad Orlicí). Otevírací doba akreditačního centra – čtvrtek 13. 6. od 12 do 20 hodin, pátek 14. 6. od 8 do 20 hodin, sobota 15. 6. od 8 do 20 hodin, neděle 16. 6. od 8.00 do 12.00 hodin) Kolegové na místě Vám rádi pomohou, zorientovat se v programu i půdorysu města. 


Guest Service: Potřebujete poradit?

V případě problémů s vyplněním online formulářů, dotazů stran ubytování a stravování, nás můžete kontaktovat na adrese: fiedler@klubcentrum.cz, nebo na tel. 736 413 530

.

Malé vize - akreditace pro autory*ky

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře Malých vizí se hlásí autoři a pedagogové, jejichž film bude v dané sekci uveden. Přihlášku za každý projekt vyplní pedagog, zletilý autor, případně zákonný zástupce. Pro každý filmový projekt vyplňte jednu přihlášku. V případě většího počtu členů delegace rozepíšete jejich jména uvnitř přihlášky. 


Přihlašovací formulář naleznete ZDE.

Zkrátka vize - akreditace pro autory*ky

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře Zkrátka vizí se hlásí autoři, kteří se účastní rezidence. Přihlášku vyplní každý účastník samostatně. Umožňujeme, aby na rezidenci dorazila početnější delegace složená výhradně z autorů.

Přihlašovací formulář naleznete ZDE.

České vize - akreditace pro autory*ky

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře Českých vizí se hlásí autoři, jejichž film byl vybrán pro uvedení v dané sekci. Každý filmový projekt může doprovodit až dvojice autorů*ek.

Přihlašovací formulář naleznete ZDE.

Gamevize - akreditace pro autory*ky

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře Gamevize se hlásí autoři*ky herních projektů. Každý projekt může zastupovat vícečlenný autorský tým. 

Přihlašovací formulář naleznete
ZDE.

Vize Ji.Hlavy - akreditace pro autory*ky

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře Vize Ji.hlavy se hlásí autoři*ky jednotlivých projektů. Každý projekt může na festivalu zastupovat vícečlenný autorský tým včetně pedagogického, lektorského či rodičovského doprovodu. 

Přihlašovací formulář naleznete ZDE.


Akreditace pro veřejnost

Tato forma akreditace je určená autorům*kám, jejichž filmy nepostoupily z postupových kol na Celostátní přehlídku a širší divácké veřejnosti. Festivaloví diváci si mohou bezplatnou akreditaci vyzvednout v době konání přehlídky v Akreditačním centru. Tato akreditace Vás opravňuje ke vstupu na veškerý projekční i doprovodný program. Vzhledem k vyblokování velké části ubytovacích kapacit v místě konání pro potřeby festivalu, Vám nabízíme zajištění rezervace ubytování, kterou si pak v místě samostatně uhradíte. Nicméně ubytování si můžete zajistit i samostatně. 

Přihlašovací formulář naleznete ZDE.