AKREDITACE

Otevíráme akreditační systém Českých vizí. Zájemci o účast se mohou hlásit od 18. května do 9. června 2022 prostřednictvím online formulářů, které naleznete níže. Vyplněním přihlašovacího formuláře považujte Vaši rezervaci za závaznou. Akreditační systém je určen autorům, lektorům a pedagogům, kteří se svými filmy prošli postupovým systémem a nominovali se na Celostátní přehlídku. Pro zájemce z řad veřejnosti je vytvořena možnost pořídit si akreditaci přímo na přehlídce.

Ubytování
Každý autor/člen delegace od nás získá bezplatně ubytování na jednu až dvě noci včetně snídaně, vstupu na slavnostní zakončení přehlídky, a akreditaci na veškerý projekční i doprovodný program. Doprovod autorů, který se nepodílel na realizaci filmů, musí ubytování hradit z vlastních zdrojů.

Stravování
Na každé z festivalových scén bude příležitost k zakoupení stravy v průběhu celého festivalu. Autoři Českých vizí si mohou obědy a večeře na Malé scéně rezervovat prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Všichni účastníci mají v ubytování zahrnuty snídaně. Autoři Českých vizí v místě ubytování. Autoři Malých vizí a Mladých vizí přímo v Roškotově divadle. 

Akreditační centrum
Akreditační centra budou otevřena po celou dobu konání přehlídky v Roškotově divadle a na Malé scéně. Kolegové na místě Vám rádi pomohou, zorientovat se v programu i půdorysu města. 

Guest Service: Potřebujete poradit?
V případě problémů s vyplněním online formulářů, dotazů stran ubytování a stravování,  nás můžete kontaktovat na adrese: fiedler@klubcentrum.cz.


Akreditace (pro autory) Malé vize 

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře Malých vizí se hlásí autoři a pedagogové, jejichž film bude v dané sekci uveden. Přihlášku za každý projekt vyplní pedagog, zletilý autor, případně zákonný zástupce. Pro každý filmový projekt vyplňte jednu přihlášku. V případě většího počtu členů delegace rozepíšete jejich jména uvnitř přihlášky.  
Přihlašovací formulář naleznete ZDE. 

Akreditace (pro autory) Mladé vize 

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře Mladých vizí se hlásí autoři, kteří se účastní rezidence. Přihlášku vyplní každý účastník samostatně. Umožňujeme, aby na rezidenci dorazila početnější delegace složená výhradně z autorů. Autoři, kteří soutěží s filmem v rámci přehlídky Mladé vize, ale nebudou se účastnit rezidence si hradí ubytování z vlastních prostředků.
Přihlašovací formulář naleznete ZDE.  

Akreditace (pro autory) České vize 

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře Českých vizí se hlásí autoři, jejichž film byl vybrán pro uvedení v dané sekci. Přihlášku vyplní každý účastník samostatně. Každý filmový projekt může doprovodit jeden autor, který od nás získá bezplatné ubytování. V odůvodněných případech režijního tandemu je možné, aby film doprovodili dva hlavní autoři. Další účastníci nad tento rámec jsou bráni jako doprovod autora. Doprovod si hradí ubytování z vlastních prostředků, vyplní níže přiložený formulář, ve kterém zaškrtne kategorii "doprovod autora". 
Přihlašovací formulář naleznete ZDE. 


Akreditace pro veřejnost

Tato forma akreditace je určená autorům, jejichž filmy nepostoupily z postupových kol na Celostátní přehlídku a širší divácké veřejnosti. Festivaloví diváci si mohou bezplatnou akreditaci vyzvednout v době konání přehlídky v Akreditačním centru. Tato akreditace Vás opravňuje ke vstupu na veškerý projekční i doprovodný program. Diváci si hradí a zajišťují ubytování i stravu samostatně.