AKTUALITY

Byl zveřejněn PROGRAM Českých vizí!

Otevíráme akreditační systém Českých vizí. Zájemci o účast se mohou hlásit od 15. května do 8. června 2023 prostřednictvím online formulářů, které naleznete ZDE.

Podívejte se na nominace na celostátní přehlídku Českých vizí, Zkrátka vizí a Malých vizí.


Ohlédnutí za 68. ročníkem festivalu České vize, který se uskutečnil 17. až 20. června 2021 v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí.
Video od Ranjana Rampala a Viktorie Rampal Dzurenko.

České vize 2023 / 15. - 18. června 2023
Ústí nad Orlicí / Roškotovo divadlo

Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. České vize usilují o podporu tzv. neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech. Snažíme se inspirovat pedagogy a lektory pro jejich další práci. Chceme vytvořit prostor pro rozvoj mladých talentů, abychom směřovali jejich pozornost k výrazovým prostředkům filmového umění. Budujeme prostředí pro výměnu zkušeností napříč generacemi. České vize jsou platformou, na které mohou autoři krátkých filmů konfrontovat svá díla s diváky i odbornými porotami. Krom projekcí krátkých filmů je podstatnou částí přehlídky odborný program sestávající z rozborových seminářů, dílen, workshopů a masterclass. Z filmů uvedených v každém ročníku je sestavována kolekce reprezentující Českou republiku na mezinárodní přehlídce amatérského filmu UNICA.
Přehlídka se člení do tří festivalových sekcí:

Malé vize jsou platformou pro podporu filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích kolektivů do devatenácti let. Sekce promítá filmy vybírané ze čtyř nominačních přehlídek.

Zkrátka vize jsou uměleckou rezidencí, ve které mohou autoři a autorky vyvíjet vlastní autorské projekty. 

České vize jsou sekcí prezentující tvorbu autorů od osmnácti let. Filmy jsou do ní vybírány z pěti postupových přehlídek.