AKTUALITY

Sekce České vize
Do 20. dubna 
jsou otevřeny online přihlášky do sekce České vize. Mohou se hlásit autoři od 18 let s krátkými filmy do 30 minut. Film můžete přihlásit na jednu ze šesti postupových přehlídek.  Z postupových přehlídek budou vybírány filmy pro účast na Celostátní přehlídce České vize, která se uskuteční v červnu 2021 v Ústí nad Orlicí. 


S ohledem na probíhající pandemii jsme se rozhodli, že postupové přehlídky sekce České vize proběhnou v roce 2021 v distanční formě. Více informací o distančním průběhu naleznete ZDE.

Propozice sekce České vize naleznete ZDE

Online přihlášku naleznete v záložce České vize

Online přihlášku do Minutafilmu naleznete ZDE

Sekce Mladé vize
Do 30. dubna jsou otevřeny online přihlášky do sekce Mladé vize. Sekce je orientovaná na tvorbu začínajících filmových autorů a projekty filmových škol. Přehlídka vyhlašuje vlastní open call - autoři se na ni hlásí napřímo. Během přehlídky bude tříčlenná porota udělovat kurátorská ocenění vybraným filmům, autoři zároveň dostanou příležitost projít během festivalu intenzivní uměleckou rezidencí spočívající v sérii dílen, seminářů a inspirativních setkání. Cílem této sekce je podpora mladých tvůrců v další práci.

Autoři hlásí svůj krátký film a povinnou součástí přihlášky je zároveň námět na připravovaný projekt, ideálně krátký film. Námět musí obsahovat název projektu, jméno autora, logline a krátkou synopsi. Námět přikládejte ve formátu PDF. Součástí programu bude pitching námětů a nejzdařilejší projekty budou festivalem podpořeny v dalším vývoji.


Online přihlášku do sekce Mladé vize naleznete ZDEKde můžete obdržet nominaci pro Celostátní přehlídku?
 

Partnerské přehlídky Malých vizí: Pražský filmový kufr (7. 11. 2020), Animánie (19. - 22. 11. 2020), Juniorfilm (21.-22. 5. 2021), Zlaté slunce (14.-16.5.2021).

Open Call Mladých vizí s uzávěrkou do 30. dubna 2021.

Postupové přehlídky Českých vizí s uzávěrkou do 20. dubna 2021.


České vize 2021 / 17. - 20. června 2021 
Ústí nad Orlicí / Roškotovo divadlo a Malá scéna

Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. České vize usilují o podporu tzv. neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech. Snažíme se inspirovat pedagogy a lektory pro jejich další práci. Chceme vytvořit prostor pro rozvoj mladých talentů, abychom směřovali jejich pozornost k výrazovým prostředkům filmového umění. Budujeme prostředí pro výměnu zkušeností napříč generacemi. České vize jsou platformou, na které mohou autoři krátkých filmů konfrontovat svá díla s diváky i odbornými porotami. Krom projekcí krátkých filmů je podstatnou částí přehlídky odborný program sestávající z rozborových seminářů, dílen, workshopů a masterclass. Z filmů uvedených v každém ročníku je sestavována kolekce reprezentující Českou republiku na mezinárodní přehlídce amatérského filmu UNICA.
Přehlídka se člení do tří festivalových sekcí:

Malé vize jsou platformou pro podporu filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích kolektivů do devatenácti let. Sekce promítá filmy vybírané ze čtyř nominačních přehlídek. Jas.

Mladé vize jsou členěny jako umělecká rezidence a přehlídka filmové tvorby začínajících autorů a studentů filmových škol. Sekce vyhlašuje výzvu, do které přihlašují autoři své filmy na přímo.

České vize jsou sekcí prezentující tvorbu autorů od devatenácti let. Filmy jsou do ní vybírány z šesti postupových kol.