AKTUALITY

Postupové přehlídky Českých vizí znají své laureáty !
Poroty jednotlivých postupových přehlídek rozhodly o oceněných filmech. Výsledkovou listinu naleznete ZDE. Gratulujeme všem oceněným a děkujeme všem autorům, kteří přihlásili své filmy ! Zvláštní poděkování patří pánům Jaroslavu Šikovi a Jaroslavu Boušemu, díky jejichž práci jsme mohli zhlédnout většinu soutěžních filmů ve virtuálním sále na Filmdat.cz. Záznam tří rozborových seminářů s porotami můžete zhlédnout na Facebookové stránce Českých vizí !

Dramaturgové Celostátní přehlídky z oceněných filmů nominovali kolekci, která se představí na Celostátní přehlídce filmové tvorby České vize v Ústí nad Orlicí 17. - 20. června 2021. Kompletní seznam filmů naleznete ZDE.
Kde můžete obdržet nominaci pro Celostátní přehlídku?
 

Partnerské přehlídky Malých vizí: Pražský filmový kufr (7. 11. 2020), Animánie (19. - 22. 11. 2020), Juniorfilm (21.-22. 5. 2021), Zlaté slunce (14.-16.5.2021).

Open Call Mladých vizí s uzávěrkou do 30. dubna 2021.

Postupové přehlídky Českých vizí s uzávěrkou do 20. dubna 2021.


České vize 2021 / 17. - 20. června 2021 
Ústí nad Orlicí / Roškotovo divadlo a Malá scéna

Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. České vize usilují o podporu tzv. neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech. Snažíme se inspirovat pedagogy a lektory pro jejich další práci. Chceme vytvořit prostor pro rozvoj mladých talentů, abychom směřovali jejich pozornost k výrazovým prostředkům filmového umění. Budujeme prostředí pro výměnu zkušeností napříč generacemi. České vize jsou platformou, na které mohou autoři krátkých filmů konfrontovat svá díla s diváky i odbornými porotami. Krom projekcí krátkých filmů je podstatnou částí přehlídky odborný program sestávající z rozborových seminářů, dílen, workshopů a masterclass. Z filmů uvedených v každém ročníku je sestavována kolekce reprezentující Českou republiku na mezinárodní přehlídce amatérského filmu UNICA.
Přehlídka se člení do tří festivalových sekcí:

Malé vize jsou platformou pro podporu filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích kolektivů do devatenácti let. Sekce promítá filmy vybírané ze čtyř nominačních přehlídek. Jas.

Mladé vize jsou členěny jako umělecká rezidence a přehlídka filmové tvorby začínajících autorů a studentů filmových škol. Sekce vyhlašuje výzvu, do které přihlašují autoři své filmy na přímo.

České vize jsou sekcí prezentující tvorbu autorů od devatenácti let. Filmy jsou do ní vybírány z šesti postupových kol.