Novinky k průběhu postupových přehlídek Českých vizí:

1) Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli, že všech šest postupových přehlídek Českých vizí proběhne bez diváků. Projekce s diváky jsou zrušeny. Porotci rozhodnou o oceněních online. 

2) Pokud autoři udělí pořadatelům postupových přehlídek souhlas, budou přihlášené filmy dostupné online také pro diváky prostřednictvím filmového portálu filmdat.cz. 

3) Posouváme a sjednocujeme uzávěrky všech postupových kol na 30. duben. Porota o oceněních rozhodne do 21. května. Následně budou autoři informováni o výsledcích.

4) Po Velikonocích rozhodneme o termínu konání Celostátní přehlídky České vize, která se bude s největší pravděpodobností přesouvat na podzim 2020. 

Novinky k průběhu nominačních přehlídek Malých vizí:

1) Nominační přehlídka Juniorfilm ve Dvoře Králové n. Labem byla posunuta z původního termínu 20. - 21. března na 12. - 13. června 2020. Porota rozhodne o nominacích na Malé vize s předstihem na přelomu dubna a května.

2) Detaily k průběhu nominační přehlídky Zlaté slunce zveřejníme v nadcházejících dnech.

Novinky k průběhu umělecké rezidence Mladé vize:

Výzva pro přihlašování do umělecké rezidence bude zveřejněna v průběhu června 2020.

................................................................................................ 

České vize navazují na tradici celostátních přehlídek Českého videosalonu a Zlatého slunce, které přitom dále rozvíjí. 67. ročník přehlídky se odehraje od 17. - 21. června 2020 v Ústí nad Orlicí v unikátních prostorách Roškotova funkcionalistického divadla ze 30. let a na Malé scéně.
Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. České vize usilují o podporu tzv. neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech. Snažíme se inspirovat pedagogy a lektory pro jejich další práci. Chceme vytvořit prostor pro rozvoj mladých talentů, abychom směřovali jejich pozornost k výrazovým prostředkům filmového umění. Budujeme prostředí pro výměnu zkušeností napříč generacemi. České vize jsou platformou, na které mohou autoři krátkých filmů konfrontovat svá díla s diváky i odbornými porotami. Krom projekcí krátkých filmů je podstatnou částí přehlídky odborný program sestávající z rozborových seminářů, dílen, workshopů a masterclass. Z filmů uvedených v každém ročníku je sestavována kolekce reprezentující Českou republiku na mezinárodní přehlídce amatérského filmu UNICA.

Přehlídka se člení do tří festivalových sekcí.

Malé vize jsou platformou pro podporu filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích kolektivů do devatenácti let. Sekce promítá filmy vybírané ze čtyř nominačních přehlídek.

Mladé vize jsou členěny jako umělecká rezidence a přehlídka filmové tvorby autorů do třiceti let a studentů filmových škol. Sekce vyhlašuje výzvu, do které přihlašují autoři své filmy na přímo.

České vize jsou sekcí prezentující tvorbu autorů od devatenácti let. Filmy jsou do ní vybírány z šesti postupových kol.