AKTUALITY

Od 11. února otevíráme online přihlášky do sekce České vize. Mohou se hlásit autoři od 18 let s krátkými filmy do 30 minut. Film můžete přihlásit na jednu ze šesti postupových přehlídek. Uzávěrky přihlášek jsou pro každou přehlídku nastaveny na deset dní před samotným průběhem. Z postupových přehlídek budou vybírány filmy pro účast na Celostátní přehlídce České vize, která se uskuteční v červnu 2021 v Ústí nad Orlicí. V případě, že nebudou moci kvůli pandemické situaci proběhnout postupové přehlídky prezenčně, dojde k výběru filmů distanční formou. 


Propozice sekce České vize naleznete ZDE

Online přihlášku naleznete v záložce České vize

Online přihlášku do Minutafilmu naleznete ZDE


Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize proběhne 17. - 20. června 2021. Odehraje se v Ústí nad Orlicí v prostorách Roškotova divadla a kreativním prostoru Malá scéna.


Kde můžete obdržet nominaci pro Celostátní přehlídku?
 

Partnerské přehlídky Malých vizí: Pražský filmový kufr (7. 11. 2020), Animánie (19. - 22. 11. 2020), Juniorfilm (21.-22. 5. 2021), Zlaté slunce (16. - 18. 4. 2021).

Open Call Mladých vizí bude vyhlášen do 31. března 2021.

Postupové přehlídky Českých vizí: Tachov (10.4. 2021), Praha (10.4. 2021),  Svitavy (23.4. 2021), Červený Kostelec (24.4. 2021), Kroměříž (24.4. 2021) Zruč nad Sázavou (30.4. - 1.5. 2021).
Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. České vize usilují o podporu tzv. neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech. Snažíme se inspirovat pedagogy a lektory pro jejich další práci. Chceme vytvořit prostor pro rozvoj mladých talentů, abychom směřovali jejich pozornost k výrazovým prostředkům filmového umění. Budujeme prostředí pro výměnu zkušeností napříč generacemi. České vize jsou platformou, na které mohou autoři krátkých filmů konfrontovat svá díla s diváky i odbornými porotami. Krom projekcí krátkých filmů je podstatnou částí přehlídky odborný program sestávající z rozborových seminářů, dílen, workshopů a masterclass. Z filmů uvedených v každém ročníku je sestavována kolekce reprezentující Českou republiku na mezinárodní přehlídce amatérského filmu UNICA.
Přehlídka se člení do tří festivalových sekcí:

Malé vize jsou platformou pro podporu filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích kolektivů do devatenácti let. Sekce promítá filmy vybírané ze čtyř nominačních přehlídek. Jas.

Mladé vize jsou členěny jako umělecká rezidence a přehlídka filmové tvorby autorů do třiceti let a studentů filmových škol. Sekce vyhlašuje výzvu, do které přihlašují autoři své filmy na přímo.

České vize jsou sekcí prezentující tvorbu autorů od devatenácti let. Filmy jsou do ní vybírány z šesti postupových kol.