AKTUALITY

PROGRAM Celostátní přehlídky České vize naleznete ZDE.

Výběr filmů, které postoupily z postupových přehlídek Českých vizí do celostátní přehlídky naleznete ZDE.

Otevřeli jsme festivalové akreditace. Přihlašovací formuláře naleznete ZDE.
Rezervujte si ubytování nejpozději do 5. června 2024. Máš nápad na krátký film? Studentstvo mezi 13-19 lety může své "minutové" filmy na téma duševního zdraví stále hlásit do do výzvy Vize Ji.hlavy do 31. května ZDE.
České vize 2024 / 13. - 16. června 2024
Ústí nad Orlicí / Malá scéna, Kulturní dům

Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. Usiluje o podporu neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech. Přehlídka vytváří prostor pro hledání přesahů a inspirací mezi filmovým uměním a dalšími audiovizuálními formami včetně audiovizuálních her. Celostátní přehlídka se člení do několika festivalových sekcí, které se odlišují cílovou skupinou i postupovým systémem

České vize / přehlídka filmové tvorby autorek a autorů od 18 let / open call od 31. ledna 2024

Přehlídka České vize je vyústěním celostátního postupového systému přehlídek v Praze, Červeném Kostelci, Zruči nad Sázavou, Kroměříži a Svitavách. Filmy jsou členěny do kategorií: hraný film, dokumentární film, reportáže a publicistika, animovaný film, experimentální film a videoklip, studentské filmy. Doprovodný program je posílen o masterclass – besedy s osobnostmi amatérského i profesionálního filmu. V rámci přehlídky zasedá tříčlenná porota Českých vizí a dvojčlenná porota studentských filmů.

Malé vize / přehlídka filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích skupin do 19 let / 4 partnerské přehlídky

Přehlídka filmů vzniklých v prostředí základních a středních škol (včetně filmových) či volnočasových kroužků nebo vytvořených jednotlivci do 19 let. Vyústění celoroční festivalové sezóny partnerských přehlídek tvorby dětí a mládeže: Animánie, Pražský filmový kufr, Juniorfilm a Zlaté slunce. V průběhu celostátní přehlídky uděluje tříčlenná porota kurátorská ocenění v kategoriích pedagogických i autorských. V průběhu přehlídky je udělena také Cena Borise Jachnina za pedagogický přínos oboru filmové výchovy. Přehlídka klade důraz na odborné semináře pro pedagogy a workshopy pro autory.

Zkrátka vize / pitching fórum / open call od 9. února 2024

Zkrátka vize dává začínajícím autorům příležitost prezentovat své nápady a náměty a dostat se tak do širšího povědomí jak svých kolegů, tak filmových profesionálů. Všichni přihlášení autoři dostanou zpětnou vazbu ke svým námětům a vybraní tvůrci pak budou mít možnost prezentovat svůj projekt před odbornou porotou. Festival se snaží podporovat realizaci námětů začínajících tvůrců a hledá platformy a způsoby, jak následně hotové projekty dostat k publiku.

GameVize / nesoutěžní přehlídka studentských a nezávislých audiovizuálních her / open call od 1. března 2024

Přehlídka slouží k prezentaci studentských her a indie projektů. Autoři dostanou příležitost k bezprostřední zpětné vazbě od hráčů, kteří si budou moci hry v průběhu přehlídky vyzkoušet. Přehlídka bude doplněna o diskuze s tvůrci a workshopy pro festivalové diváky. Smyslem přehlídky je hledání vzájemných inspirací a přesahů mezi vývojem audiovizuálních her a filmovou (audiovizuální) tvorbou.

Vize Ji.hlavy / přípravný seminář tematického opencallu Sdílej psycho v .hlavě pro audiovizuální díla autorstva od 13 do 19 let  / přihlášky od 1. března 2024

Přípravný seminář pro autory*ky a tvůrčí kolektivy, jež se přihlásí do unikátní výzvy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, jejímž účelem je zapojit mladé lidi do řešení problematiky duševního zdraví mládeže prostřednictvím tvorby a sdílení krátkometrážního audiovizuálního díla na téma "Je OK nebejt OK".

Přehlídka probíhá pod záštitou ministra kultury