AKTUALITY

České vize zveřejňují program !
Prohlédněte si Program Vizí, který pro Vás naši dramaturgové rozvrhli do čtyř červnových dnů. Ve čtvrtek (17. 6.) představíme Industry program věnovaný filmové výchově, v pátek (18. 6.) se zaměříme na studenty filmových škol a začínající filmaře sdružené v umělecké rezidenci Mladé vize, v sobotu (19. 6.) se můžete těšit na královskou kategorii České vize, v neděli (20. 6.) uzavřeme program filmy nejmladších autorů Malých vizí. 

Přehlídka proběhne tzv. hybridní formou. Autoři se mohou přijet podívat přímo na místo konání. V letošním roce však neposkytujeme festivalovým hostům ubytování a stravu z důvodu pandemických omezení. Diváci se mohou do přehlídky zapojit také prostřednictvím streamovaných přenosů, a nebo připojením přes komunikační platformu ZOOM. 

Festivalové centrum pro registraci autorů bude k dispozici ve foyer Roškotova divadla od 18. - 20. června vždy od 8:00 - 11:30. V případě nejasností nás kontaktujte.

Během přehlídky se budeme řídit platnými hygienickými opatřeními pro boj s pandemií Covid 19 přijatými Vládou České republiky. Aktuální nařízení jsou dostupná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva kultury ČR.
Kde můžete obdržet nominaci pro Celostátní přehlídku?
 

Partnerské přehlídky Malých vizí: Pražský filmový kufr (7. 11. 2020), Animánie (19. - 22. 11. 2020), Juniorfilm (21.-22. 5. 2021), Zlaté slunce (3. - 5. 9. 2021).

Open Call Mladých vizí s uzávěrkou do 30. dubna 2021.

Postupové přehlídky Českých vizí s uzávěrkou do 20. dubna 2021.


České vize 2021 / 17. - 20. června 2021 
Ústí nad Orlicí / Roškotovo divadlo

Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. České vize usilují o podporu tzv. neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech. Snažíme se inspirovat pedagogy a lektory pro jejich další práci. Chceme vytvořit prostor pro rozvoj mladých talentů, abychom směřovali jejich pozornost k výrazovým prostředkům filmového umění. Budujeme prostředí pro výměnu zkušeností napříč generacemi. České vize jsou platformou, na které mohou autoři krátkých filmů konfrontovat svá díla s diváky i odbornými porotami. Krom projekcí krátkých filmů je podstatnou částí přehlídky odborný program sestávající z rozborových seminářů, dílen, workshopů a masterclass. Z filmů uvedených v každém ročníku je sestavována kolekce reprezentující Českou republiku na mezinárodní přehlídce amatérského filmu UNICA.
Přehlídka se člení do tří festivalových sekcí:

Malé vize jsou platformou pro podporu filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích kolektivů do devatenácti let. Sekce promítá filmy vybírané ze čtyř nominačních přehlídek.

Mladé vize jsou členěny jako umělecká rezidence a přehlídka filmové tvorby začínajících autorů a studentů filmových škol. Sekce vyhlašuje výzvu, do které přihlašují autoři své filmy na přímo.

České vize jsou sekcí prezentující tvorbu autorů od devatenácti let. Filmy jsou do ní vybírány z šesti postupových kol.