AKTUALITY

Jubilejní 70. ročník celostátní přehlídky filmové tvorby České vize proběhne v Ústí nad Orlicí
od 15. do 18. června 2023

Výsledky z 69. ročníku Českých vizí nalezenete zde.

Přehlídka je rozdělena do tří sekcí, lišících se věkem soutěžících i způsoby nominace filmů.

Do Malých vizí, sekce určené pro autory do 19 let, můžete postoupit z jedné ze čtyř partnerských přehlídek. Do umělecké rezidence Mladé vize, ve které její účastníci soutěží s již natočenými filmy, zároveň už ale pracují na projektu dalším, mohou autoři hlásit své filmy skrze open call, který bude vyhlášen na jaře 2023.
Filmy do sekce České vize jsou vybírány z pěti nominačních přehlídek v Praze, Červeném Kostelci, Svitavách, Zruči nad Sázavou a Kroměříži.

Partnerské přehlídky Malých vizí
Pražský filmový kufr /
12. listopadu 2022 - Praha / deadline přihlášek 25. září 2022
Animánie / 16. - 19. listopadu 2022 - Plzeň / deadline přihlášek 23. září 2022
Zlaté slunce / 14. - 16. dubna 2023 - Brno / deadline přihlášek 18. března 2023
Juniorfilm / 5. - 6. května 2023 - Dvůr Králové nad Labem / deadline přihlášek 31. března 2023

Krajské přehlídky Českých vizí
Praha
termín konání krajské přehlídky: 8. dubna 2023
uzávěrka přihlášek: 26. března 2023
elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-praha@seznam.cz

Kroměříž
termín konání krajské přehlídky:
15. 4. 2023
uzávěrka přihlášek:
1. 4. 2023
elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-kromeriz@seznam.cz

Svitavy
termín konání krajské přehlídky:
22. dubna 2023
uzávěrka přihlášek:
12. dubna 2023
elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-svitavy@seznam.cz

Červený Kostelec
termín konání krajské přehlídky:
29. dubna 2023
uzávěrka přihlášek:
12. dubna 2023
elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-kostelec@seznam.cz

Zruč nad Sázavou
termín konání krajské postupové přehlídky: 28. - 29. dubna 2023
uzávěrka přihlášek:
21. dubna 2023
elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek: ceskevize-zruc@seznam.cz


Ohlédnutí za 68. ročníkem festivalu České vize, který se uskutečnil 17. až 20. června 2021 v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí.
Video od Ranjana Rampala a Viktorie Rampal Dzurenko.

České vize 2023 / 15. - 18. června 2023
Ústí nad Orlicí / Roškotovo divadlo

Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. České vize usilují o podporu tzv. neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech. Snažíme se inspirovat pedagogy a lektory pro jejich další práci. Chceme vytvořit prostor pro rozvoj mladých talentů, abychom směřovali jejich pozornost k výrazovým prostředkům filmového umění. Budujeme prostředí pro výměnu zkušeností napříč generacemi. České vize jsou platformou, na které mohou autoři krátkých filmů konfrontovat svá díla s diváky i odbornými porotami. Krom projekcí krátkých filmů je podstatnou částí přehlídky odborný program sestávající z rozborových seminářů, dílen, workshopů a masterclass. Z filmů uvedených v každém ročníku je sestavována kolekce reprezentující Českou republiku na mezinárodní přehlídce amatérského filmu UNICA.
Přehlídka se člení do tří festivalových sekcí:

Malé vize jsou platformou pro podporu filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích kolektivů do devatenácti let. Sekce promítá filmy vybírané ze čtyř nominačních přehlídek.

Mladé vize jsou členěny jako umělecká rezidence a přehlídka filmové tvorby začínajících autorů a studentů filmových škol. Sekce vyhlašuje výzvu, do které přihlašují autoři své filmy na přímo.

České vize jsou sekcí prezentující tvorbu autorů od patnácti let. Filmy jsou do ní vybírány z pěti postupových kol.