AKTUALITY

Děkujeme, že jste prožili České vize 2024 s námi. Oceněné autorky a autory naleznete ZDEČeské vize 2025 / červen 2025
Ústí nad Orlicí / Malá scéna, Kulturní dům

Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. Usiluje o podporu neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech. Přehlídka vytváří prostor pro hledání přesahů a inspirací mezi filmovým uměním a dalšími audiovizuálními formami včetně audiovizuálních her. Celostátní přehlídka se člení do několika festivalových sekcí, které se odlišují cílovou skupinou i postupovým systémem

České vize / přehlídka filmové tvorby autorek a autorů od 18 let 

Přehlídka České vize je vyústěním celostátního postupového systému přehlídek v Praze, Červeném Kostelci, Zruči nad Sázavou, Kroměříži a Svitavách. Filmy jsou členěny do kategorií: hraný film, dokumentární film, reportáže a publicistika, animovaný film, experimentální film a videoklip, studentské filmy. Doprovodný program je posílen o masterclass – besedy s osobnostmi amatérského i profesionálního filmu. V rámci přehlídky zasedá tříčlenná porota Českých vizí a dvojčlenná porota studentských filmů.

Malé vize / přehlídka filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích skupin do 19 let / 4 partnerské přehlídky

Přehlídka filmů vzniklých v prostředí základních a středních škol (včetně filmových) či volnočasových kroužků nebo vytvořených jednotlivci do 19 let. Vyústění celoroční festivalové sezóny partnerských přehlídek tvorby dětí a mládeže: Animánie, Pražský filmový kufr, Juniorfilm a Zlaté slunce. V průběhu celostátní přehlídky uděluje tříčlenná porota kurátorská ocenění v kategoriích pedagogických i autorských. V průběhu přehlídky je udělena také Cena Borise Jachnina za pedagogický přínos oboru filmové výchovy. Přehlídka klade důraz na odborné semináře pro pedagogy a workshopy pro autory.

Zkrátka vize / pitching fórum 

Zkrátka vize dává začínajícím autorům příležitost prezentovat své nápady a náměty a dostat se tak do širšího povědomí jak svých kolegů, tak filmových profesionálů. Všichni přihlášení autoři dostanou zpětnou vazbu ke svým námětům a vybraní tvůrci pak budou mít možnost prezentovat svůj projekt před odbornou porotou. Festival se snaží podporovat realizaci námětů začínajících tvůrců a hledá platformy a způsoby, jak následně hotové projekty dostat k publiku.

GameVize / nesoutěžní přehlídka studentských a nezávislých audiovizuálních her

Přehlídka slouží k prezentaci studentských her a indie projektů. Autoři dostanou příležitost k bezprostřední zpětné vazbě od hráčů, kteří si budou moci hry v průběhu přehlídky vyzkoušet. Přehlídka bude doplněna o diskuze s tvůrci a workshopy pro festivalové diváky. Smyslem přehlídky je hledání vzájemných inspirací a přesahů mezi vývojem audiovizuálních her a filmovou (audiovizuální) tvorbou.

Vize Ji.hlavy / přípravný seminář tematického opencallu Sdílej psycho v .hlavě pro audiovizuální díla autorstva od 13 do 19 let  

Přípravný seminář pro autory*ky a tvůrčí kolektivy, jež se přihlásí do unikátní výzvy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, jejímž účelem je zapojit mladé lidi do řešení problematiky duševního zdraví mládeže prostřednictvím tvorby a sdílení krátkometrážního audiovizuálního díla na téma "Je OK nebejt OK".

Přehlídka probíhá pod záštitou ministra kultury