Mladé vize jsou uměleckou rezidencí. Autoři a tvůrčí týmy se na ni hlásí se svými filmy, ale v průběhu rezidence je kladen důraz také na sérii dílen a seminářů napomáhajících vývoji dalších filmových projektů. Maximální délka přihlášených snímků je 30 minut. 


Přihlášení projektů

  • Open Call: do 30. března 2021 bude vyhlášena výzva pro přihlašování projektů do umělecké rezidence. Každý autor či tvůrčí tandem bude muset zaslat referenční (realizovaný) filmový projekt a námět na projekt připravovaný. Z přihlášených projektů vyberou účastníky dramaturgové Českých vizí.
  • Přímá nominace Českých vizí: dalším okruhem účastníků budou filmaři, kteří své filmy přihlásili do jedné ze šesti postupových přehlídek Českých vizí. Dramaturgové Celostátní přehlídky mohou adresně oslovit vybrané autory s nabídkou účasti na umělecké rezidenci. Svou pozornost přitom budou soustředit zejména na začínající autory a tvůrce studentských filmů.

Kategorie

Sekce Mladé vize je rozdělena do následujících kategorií:

  • hrané filmy
  • dokumentární filmy
  • experimentální filmy

Organizace a průběh - rezidence

Autoři vybraných filmů se zúčastní rezidence v Ústí nad Orlicí, která bude věnována workshopům, filmovým dílnám a debatám. Za každý film se mohou účastnit dva zástupci, účast alespoň jednoho zástupce je povinná. Autoři dostanou kromě zpětné vazby ke svým snímkům možnost rozvíjet v průběhu rezidence nové filmové látky na úrovni námětů, literárních scénářů či storyboardů. K tomu jim bude poskytnut dramaturgický dohled zkušených filmových profesionálů.

Autoři se budou moci přihlašovat prostřednictvím formuláře na stránkách www.ceskevize.cz v sekci Mladé vize - po zveřejnění Open Call. Autor vyplní všechny povinné údaje a zároveň přiloží odkaz na stažení filmu (doporučujeme používat úschovnu nebo jiné portály s delší dobou platnosti odkazu ke stažení) a námět k připravovanému projektu ve formátu PDF.