Mladé vize jsou uměleckou rezidencí. Autoři, autorky a tvůrčí týmy se na ni hlásí s referenčními filmy a v průběhu rezidence se mohou těšit na sérii dílen a seminářů zaměřených na vývoj dalších filmových projektů. Maximální délka referenčních snímků je 30 minut.

Open Call spuštěn! K přihlášení je krom krátkého filmu potřeba přiložit námět na krátký film v rozsahu jedné normostrany. Námět musí obsahovat následující náležitosti:


JMÉNO A PŘÍJMENÍ AUTORA
NÁZEV PROJEKTU
LOGLINE
KRÁTKOU SYNOPSI PROJEKTU
ZASÍLEJTE VE FORMÁTU PDF

Hlásit se můžete ZDE.

Přihlášení projektů
  • Open Call: 31. března 2022 byla vyhlášena výzva pro přihlašování projektů do umělecké rezidence. Každý autor, autorka či tvůrčí tandem bude muset zaslat referenční (realizovaný) filmový projekt a námět na projekt připravovaný. Z přihlášených projektů vyberou účastníky dramaturgové Českých vizí.

  • Přímá nominace Českých vizí: dalším okruhem účastníků budou filmaři, kteří své filmy přihlásili do jedné z pěti postupových přehlídek Českých vizí. Postupující studentské filmy budou automaticky přeřazeny do sekce Mladé vize a dramaturgové Celostátní přehlídky mohou adresně oslovit vybrané autory a autorky s nabídkou účasti na umělecké rezidenci.
Organizace a průběh - rezidence

Autoři a autorky vybraných filmů se zúčastní rezidence v Ústí nad Orlicí, která bude věnována workshopům, filmovým dílnám a debatám. Za každý film se mohou účastnit dva zástupci, účast alespoň jednoho zástupce je povinná. Autoři a autorky dostanou kromě zpětné vazby ke svým snímkům možnost rozvíjet v průběhu rezidence nové filmové látky na úrovni námětů, literárních scénářů či storyboardů. K tomu jim bude poskytnut dramaturgický dohled zkušených filmových profesionálů. Autoři a autorky se budou moci přihlašovat prostřednictvím formuláře na stránkách www.ceskevize.cz v sekci Mladé vize - po zveřejnění Open Call. Autor vyplní všechny povinné údaje a zároveň přiloží odkaz na stažení filmu (doporučujeme používat úschovnu nebo jiné portály s delší dobou platnosti odkazu ke stažení) a námět k připravovanému projektu. Vybraní autoři z postupových přehlídek Českých vizí budou vyzváni k zaslání námětu. Všechny vybrané filmy z postupových přehlídek budou soutěžit v kategorii Mladé vize, ale pouze autoři, kteří zašlou i námět budou mít od festivalu hrazený pobyt a veškerý odborný program.