Pravidla

Do sekce Mladé vize mohou své filmy přihlašovat autoři do 30 let. Maximální délka přihlášených snímků je 30 minut. Snímky posoudí odborná porota a autoři vybraných filmů budou následně pozváni na rezidenci do Ústí nad Orlicí. Rezidence je pro autory povinná a nepotvrdí-li svoji účast do předem stanoveného data, bude jejich místo nabídnuto náhradníkovi. Pokud se autor nemůže účastnit rezidence, jeho film je automaticky vyřazen z přehlídky.


Přihlášení filmů

Filmy je možné přihlašovat prostřednictvím formuláře na stránkách www.ceskevize.cz v sekci Mladé vize. Autor musí vyplnit všechny povinné údaje a zároveň přiložit odkaz na stažení filmu. (doporučujeme používat úschovnu, nebo jiné portály s delší dobou platnosti odkazu ke stažení). Open call pro přihlašování filmů bude vyhlášen do 30. března 2020.


Kategorie

Sekce Mladé vize je rozdělena do následujících kategorií:

  1. Hrané filmy
  2. Dokumentární filmy
  3. Experimentální filmy

Rezidence

Autoři vybraných filmů se zúčastní rezidence v Ústí nad Orlicí, která bude věnována workshopům, filmovým dílnám a debatám. Za každý film se mohou účastnit dva zástupci, účast alespoň jednoho zástupce je povinná. Autoři dostanou krom zpětné vazby ke svým snímkům možnost rozvíjet v průběhu rezidence nové filmové látky na úrovní námětů, literárních scénářů či storyboardů. Proto vše jim bude poskytnut dramaturgický dohled zkušených lektorů z filmového prostředí.