Sekce Mladé vize
Do 30. dubna jsou otevřeny online přihlášky do sekce Mladé vize. Sekce je orientovaná na tvorbu začínajících filmových autorů a projekty filmových škol. Přehlídka vyhlašuje vlastní open call - autoři se na ni hlásí napřímo. Během přehlídky bude tříčlenná porota udělovat kurátorská ocenění vybraným filmům, autoři zároveň dostanou příležitost projít během festivalu intenzivní uměleckou rezidencí spočívající v sérii dílen, seminářů a inspirativních setkání. Cílem této sekce je podpora mladých tvůrců v další práci.

Autoři hlásí svůj krátký film a povinnou součástí přihlášky je zároveň námět na připravovaný projekt, ideálně krátký film. Námět musí obsahovat název projektu, jméno autora, logline a krátkou synopsi. Námět přikládejte ve formátu PDF. Součástí programu bude pitching námětů a nejzdařilejší projekty budou festivalem podpořeny v dalším vývoji.

Online přihlášku do sekce Mladé vize naleznete ZDE