"Vize do minuty" jsou otevřenou výzvou pro autorky a autory všech generací. Při výběru projektů pro uvedení na Českých vizích bude přihlíženo ke způsobu, jakým tvůrkyně a tvůrci experimentují s výrazovými prostředky filmového umění, a zároveň jak reagují na tematické zadání, kterým je pro nadcházející ročník "Blbá nálada".

Přihlášení projektů

Projekty se na přehlídku hlásí prostřednictvím formuláře na stránkách www.ceskevize.cz. Přihlašování bude otevřeno 1. 3. 2024 a poběží do 30. 4. 2024. Autoři by měli svými filmy reagovat na festivalové téma, které pro nadcházející ročník zní "Blbá nálada".

Organizace a průběh

Autorky a autoři vybraných projektů budou pozváni k účasti na přehlídce, kde se mohou zapojit do veškerého odborného i doprovodného programu. Ke svým filmům získají zpětnou vazbu od odborných porot festivalové sekce České vize. Projekční pásmo bude po skončení přehlídky distribuováno na sociálních sítích a spřátelených streamovacích platformách.