Minutafilm je vedlejší soutěžní sekce v rámci přehlídky České vize. Soutěže se může zúčastnit autor jakékoliv věkové kategorie, a to z České republiky nebo Slovenska. Každý autor může soutěžit maximálně se třemi snímky. Jednotlivé filmy nesmí být delší než 60 vteřin, a to včetně titulků. Filmy nemusí soutěžit v žádné krajské postupové přehlídce a autor je přihlašuje přímo pořadateli níže uvedeným formulářem. Uzávěrka příjmu filmů je 31.5.2023.